Απονομή Πιστοποιητικών Οργανισμός Κινηματογράφου του Ιράν

Η BQC πιστοποιεί τον Οργανισμό Κινηματογράφου του Ιράν

Ένα πολύ σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε από την BQC με την πιστοποίηση του Οργανισμού Κινηματογράφου του Ιράν, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ISO 10002:2004, Διαχείριση της ποιότητας - Ικανοποίηση πελατών - Κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό των καταγγελιών σε οργανισμούς, για τον καθορισμό της πολιτικής και της υλοποίησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων σχετικών με τον κινηματογράφο.

Νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την επιτυχή πιστοποίηση του Οργανισμού Κινηματογράφου του Ιράν, τόσο για τη διεθνούς εμβέλειας αναγνώριση της εταιρείας μας ως προς την τεχνογνωσία και αξιοπιστία της, αλλά και για την έμμεση συμβολή μας στην ευρύτερη ανάπτυξη και εξέλιξη του κινηματογραφικού κλάδου της χώρας.

Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό έργο, αφού ο Οργανισμός Κινηματογράφου του Ιράν διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κινηματογραφική βιομηχανία της χώρας. Μεταξύ άλλων, ο ρόλος του Οργανισμού είναι να καθορίσει τις γενικές πολιτικές του κινηματογράφου στη χώρα, να αδειοδοτεί κινηματογραφικές παραγωγές και φεστιβάλ, να αδειοδοτεί την κατασκευή συγκροτημάτων κινηματογράφων, να εκδίδει πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ταινιών και να επικοινωνεί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με τον κινηματογράφο.

Η μεγάλη σημασία της πιστοποίησης αυτής για τον Οργανισμό Κινηματογράφου του Ιράν τονίστηκε ιδιαίτερα στην εκδήλωση απονομής των πιστοποιητικών της, που έγινε τη 19η Φεβρουαρίου στα γραφεία του Οργανισμού. Στην εκδήλωση αυτή απονεμήθηκαν τα Πιστοποιητικά της BQC στον Πρόεδρο του Οργανισμού, Δρ. Hojjatοllah Ayyubi, από τον κο Alireza Shafiee, εκπρόσωπο της BQC στο Ιράν, παρουσία της Διοίκησης του Οργανισμού και των συνεργατών της BQC στο Ιράν. (φωτο)

Πρόκειται για μία πιστοποίηση ορόσημο ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμικούς οργανισμούς του Ιράν, που θέτει τις βάσεις για την οργάνωση και λήψη μέτρων της διοίκησης του Οργανισμού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί εργαλείο συνεχούς βελτίωσης για τον Οργανισμό, μέσω της οργανωμένης στοχοθεσίας των δραστηριοτήτων του και την τυποποίηση των διαδικασιών του με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των προβλημάτων του ιρανικού κινηματογράφου.

Στην τελετή τονίστηκε η δέσμευση της Διοίκησης του Οργανισμού για την τήρηση και βελτίωση των Διαδικασιών του Οργανισμού και το θετικό αντίκτυπο που αυτό θα έχει στην αναβάθμιση του Ιρανικού Κινηματογράφου.