Εκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 από την  BQC

Η BQC εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015

Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξης για παροχή ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών πιστοποίησης, η BQC ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαπίστευσή της από το Ε.ΣΥ.Δ. για την νέα έκδοση του Προτύπου ISO 9001:2015.

Η νέα έκδοση του προτύπου έχει διαφορετική δομή (High Level Structure), καθιστώντας την εύκολο να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα Διαχείρισης. Ακόμη, η νέα έκδοση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου στη ροή εργασιών, στον ρόλο της ηγεσίας αλλά και της στρατηγικής ενός Οργανισμού.

Η σταδιακή μετάβαση των ήδη πιστοποιημένων οργανισμών από την έκδοση ISO 9001:2008 στην ISO 9001:2015 μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2018 το αργότερο.

Περισσότερα για το ISO 9001:2015