Νέα υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας FSMA για την Ασφάλεια των τροφίμων στις Η.Π.Α.

Νέα Υπηρεσία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας FSMA για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις Η.Π.Α.

Η BQC στοχεύοντας στη διαρκή ανανέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και με γνώμονα τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς, πραγματοποιεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον χώρο της Ασφάλειας των Τροφίμων. Αποτελεί τον πρώτο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα που μπορεί να καθοδηγήσει αποτελεσματικά κάθε εταιρεία/βιομηχανία τροφίμων αναφορικά με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας FSMA. 

Τι είναι το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο FSMA;

Το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο FSMA (Food Safety Modernization Act) έχει σκοπό να μεταρρυθμίσει το σύστημα ασφάλειας τροφίμων της Αμερικής. Ο νόμος αυτός δίνει στον FDA σημαντικά εργαλεία, ώστε να μπορεί να ελέγχει τον κλάδο των τροφίμων στην χώρα πιο αποτελεσματικά. Παράλληλα, τον εξουσιοδοτεί για τον έλεγχο της ποιότητας των εισαγόμενων τροφίμων ώστε να έχουν ισότιμη ποιοτική αξία με τα αντίστοιχα εγχώρια.  

Σημασία των κανονισμών FSMA 

Η εφαρμογή των κανονισμών του FSMA εισάγει μία νέα φιλοσοφία ελέγχων στον κλάδο των τροφίμων στις Η.Π.Α. καθώς και την ανάγκη ειδικά καταρτισμένων επαγγελματιών στην εν λόγω βιομηχανία. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του FSMA θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για τη δυνατότητα δραστηριοποίησης μιας εταιρείας σε κάθε κλάδο σχετικό με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές στην χώρα.

Νομοθετικό Πλάισιο FSMA

Η νέα νομοθεσία αφορά

• Βιομηχανίες παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας τροφίμων/ζωοτροφών στις Η.Π.Α.

• Βιομηχανίες παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας τροφίμων/ζωοτροφών που εξάγουν στις Η.Π.Α.

• Εισαγωγείς τροφίμων στις Η.Π.Α.

• Παραγωγούς στις Η.Π.Α.

• Παραγωγούς που εξάγουν στις Η.Π.Α.

• Εταιρείες μεταφορών και αποθήκευσης τροφίμων/ζωοτροφών στις Η.Π.Α.

Η παγκόσμια παρουσία των στελεχών της BQC στη διεθνή αγορά και σε διεθνείς επιτροπές ανάπτυξης προτύπων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, την καθιστούν τον κατάλληλο συνεργάτη κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στις Η.Π.Α. και που χρειάζεται να εφαρμόσει τον FSMA.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.