Η BQC εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά και με βάση το πρότυπο ISO 37001:2016

Η BQC εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά και με βάση το πρότυπο ISO 37001:2016

Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξής της για παροχή ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών πιστοποίησης και ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της εποχής μας, η BQC αποτελεί τον 2ο Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα και έναν από τους πρώτους στον κόσμο που ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαπίστευσή του από το Ε.ΣΥ.Δ. για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001.

Αυτό το νέο πρότυπο εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) τον Οκτώβριο του 2016 και παρέχει τις προδιαγραφές και τις οδηγίες των απαιτήσεων για έναν Οργανισμό για τον καθορισμό, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σε συμμόρφωση με τους αντίστοιχους νόμους.

Στόχος της ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας είναι τόσο η καλλιέργεια ενός πολιτισμού ηθικής, όσο και η προώθηση μιας νέας εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής, που βασιζόμενη στις αρχές της ηθικής και της ακεραιότητας, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιχειρησιακή ικανότητα ενός Οργανισμού, παρέχοντάς του ένα ακόμα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται ήδη σε έναν Οργανισμό και μέσω της διαφάνειας των διεργασιών του, να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών του σε πολλά επίπεδα. 

Η BQC ξεχωρίζοντας για τις ισχυρές εταιρικές αξίες και ηθική της, στηρίζει με την τεχνογνωσία της τους Οργανισμούς που θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.