Η BQC πιστοποίησε την τεχνική εταιρεία έργων πρασίνου “Τοπιοδομή ΕΠΕ”

Η BQC πιστοποίησε την τεχνική εταιρεία έργων πρασίνου “Τοπιοδομή ΕΠΕ”

Η BQC υλοποίησε ακόμα ένα σημαντικό έργο, πιστοποιώντας την τεχνική εταιρεία έργων πρασίνου “Τοπιοδομή ΕΠΕ” με βάση τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007.

Η εμπιστοσύνη που μας έδειξε η “Τοπιοδομή ΕΠΕ”, μια εταιρεία που έχει αναλάβει μερικά από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα πρασίνου στην Ελλάδα, όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το υπερπολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα AmanZoe και πολλά άλλα, μας χαροποιεί ιδιαίτερα καθώς επιβεβαιώνει την τεχνική επάρκεια, εμπειρία και αξιοπιστία της BQC.

Η πιστοποίηση της “Τοπιοδομή ΕΠΕ”, επιβεβαιώνει την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων και πρακτικών που διασφαλίζουν τόσο την Ασφάλεια και την Υγεία στο εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον της για όλο το προσωπικό της, όσο και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ευθυνών της με αποτελεσματικό τρόπο. Επιβεβαιώνει, επίσης, την απόλυτη δέσμευσή της για την παροχή ενός ολοκληρωμένου συνόλου ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Λίγα λόγια για την Τοπιοδομή ΕΠΕ

Η Τοπιοδομή ΕΠΕ είναι μια τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην μελέτη, διαχείριση, κατασκευή και συντήρηση σύνθετων τεχνικών έργων πρασίνου τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα ανά την Ελλάδα. Οι ιδιοκτήτες της Τοπιοδομή ΕΠΕ, Κώστας Τάτσης και Λουκάς Μέξης δραστηριοποιούνται από το 1991 στην κατασκευή τεχνικών έργων πρασίνου και το έτος 2000 ίδρυσαν τηv Εταιρεία “Τοπιοδομή ΕΠΕ” η οποία ήταν η φυσική κατάληξη της εποικοδομητικής συνεργασίας ετών μεταξύ των δύο αυτών μετόχων που διαπνέεται από κοινή και ισχυρή οργανωτική και εργασιακή αντίληψη.