Νέα πιστοποίηση της εταιρείας F&A με ISO 9001:2015

Νέα πιστοποίηση της εταιρείας «F&A» με ISO 9001:2015

H BQC συνεχίζει να επιβεβαιώνει την παρουσία της ανάμεσα στους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακόμα σημαντικού έργου επιθεώρησης και πιστοποίησης. Η εταιρεία Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών «F&A», επέλεξε την BQC για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2015.

Η επιλογή αυτή μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας και αναγνωρισιμότητας που φέρει το όνομα της BQC, καθώς η «F&A» ανήκει σε έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών που διατηρεί Α’ Τάξης Άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας για την παροχή λογιστικών, φορολογικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Λίγα λόγια για την F&A

Η F&A είναι ένας οργανισμός που έχει σκοπό να παρέχει υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές, λογιστικές, φορολογικές & υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες. Με πάνω από 10 χρόνια λειτουργίας, 70 εξειδικευμένα στελέχη και 100 πελάτες όλων των επαγγελματικών κλάδων, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ποιότητας. Η αμεσότητα και η συνέπεια στην παράδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων χαρακτηρίζουν την παροχή των υπηρεσιών της και αποτελούν τον κεντρικό άξονα της λειτουργίας της, έχοντας ως στρατηγικό προσανατολισμό την συνεργασία με Εταιρείες του Εσωτερικού και Εξωτερικού για την παροχή ολοκληρωμένων Λογιστικών και Φορολογικών υπηρεσιών.