Η BQC πραγματοποίησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ISO/IEC 17020:2012 – Απαιτήσεις Προτύπου / Εσωτερικοί Επιθεωρητές»

Η BQC πραγματοποίησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ISO/IEC 17020:2012 – Απαιτήσεις Προτύπου / Εσωτερικοί Επιθεωρητές»

Διαθέτοντας υψηλή γνώση και πλούσια εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η BQC ολοκλήρωσε με επιτυχία το διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ISO/IEC 17020:2012 – Απαιτήσεις Προτύπου / Εσωτερικοί Επιθεωρητές» που διοργανώθηκε στα γραφεία της στο Μαρούσι.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να πληροφορήσει τους φορείς που διενεργούν ελέγχους, για τις γενικές απαιτήσεις όπου πρέπει να ακολουθούν έτσι ώστε να είναι αποδεκτοί από τους πελάτες, τις εποπτικές αρχές και να είναι εναρμονισμένες με το παρόν Διεθνές Πρότυπο.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, κάλυψε ένα μεγάλο φάσμα παραδοτέων αναφορικά με τα γενικά κριτήρια και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17020:2012, την ανάλυση του προτύπου ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης ελέγχου, καθώς και ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.

Η BQC ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της εταιρείας μας αλλά και για την ενεργή και επιτυχή συμμετοχή τους.

Δέσμευση μας η πραγματοποίηση μελλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης.

Διαβάστε περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012