Η BQC πραγματοποίησε Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 στην Νιγηρία

Η BQC πραγματοποίησε Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 στην Νιγηρία

Η BQC επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακόμα ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος. Στα πλαίσια κατάρτισης των στελεχών της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025:2017, η εταιρεία Midwal Engineering Services Limited, εμπιστεύθηκε την τεχνογνωσία της BQC για τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στις εγκαταστάσεις της στη Νιγηρία.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του προτύπου αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους, την επάρκειά τους ώστε να διενεργούν ελέγχους, καθώς και την αμεροληψία και την συνέπεια των δραστηριοτήτων ελέγχου. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του προγράμματος βασίστηκε σε λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του προτύπου ISO/IEC 17025:2017, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Λίγα λόγια για την Midwal Engineering

Η Midwal Engineering ιδρύθηκε στη Νιγηρία και προσφέρει υπηρεσίες δοκιμών εξατομικευμένες για κάθε επιχειρησιακή ανάγκη. Μετράει πάνω από 25 έτη εμπειρίας μαζί με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της που αποτελείται από ιδιαίτερα αφοσιωμένους μηχανικούς και τεχνικούς. Στη Midwal Engineering, είναι αντιληπτό ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι βασικά στοιχεία στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Η τεχνογνωσία της εκτείνεται πέρα από την απλή παροχή των αποτελεσμάτων των δοκιμών, καθότι μπορεί να προτείνει πιο αποτελεσματικές διεργασίες και εφαρμογές υλικών.

Διαβάστε περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 - Απαιτήσεις για την Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων