Η BQC ενδιαφέρεται να προσλάβει Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης

Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012 στην Πορτογαλία

Η BQC συνεχίζει να επιβεβαιώνει εμπράκτως τη δυναμική της παρουσία και στο χώρο της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακόμα ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος στην Πορτογαλία.

Στο πλαίσιο κατάρτισης των στελεχών της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17020:2012, η εταιρεία Critical Sofware S.A. εμπιστεύθηκε την τεχνογνωσία της BQC για τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στις εγκαταστάσεις της στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του προτύπου αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους, την επάρκειά τους ώστε να διενεργούν ελέγχους, καθώς και την αμεροληψία και την συνέπεια των δραστηριοτήτων ελέγχου. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του προγράμματος βασίστηκε σε λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του προτύπου ISO/IEC 17020, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Λίγα λόγια για την Critical Software S.A.

Η Critical Software S.A., αποτελεί μια σύγχρονη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών λογισμικών προγραμμάτων. Ιδρύθηκε το 1998 και παρέχει λύσεις στους κλάδους της κυβερνόασφάλειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ανάπτυξης λογισμικού στην Πορτογαλία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα για τo Διαβάστε περισσότερα για την Critical Software S.A.

Διαβάστε Περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012