Η BQC ενδιαφέρεται να προσλάβει Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης

Η BQC πιστοποίησε την BIOMECHANICAL SOLUTIONS

H BQC ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα ακόμη σημαντικό έργο, πιστοποιώντας την ελληνική εταιρεία BIOMECHANICAL SOLUTIONS, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και το εμπόριο τεχνολογιών ερευνητικών προϊόντων στον χώρο της Εμβιομηχανικής (Biomechanics) Έρευνας, κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Η BIOMECHANICAL SOLUTIONS, δραστηριοποιείται στην Εμπορία και Διακίνηση Επιστημονικού Εξοπλισμού και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, την Κατασκευή Ορθωτικών Πελμάτων καθώς και τις Υπηρεσίες Έρευνας. Η έμπρακτη εμπιστοσύνη της BIOMECHANICAL SOLUTIONS μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει την τεχνική επάρκεια και την αξιοπιστία που φέρει το όνομα του Φορέα Πιστοποίησης BQC.

Λίγα λόγια για την BIOMECHANICAL SOLUTIONS

Η BIOMECHANICAL SOLUTIONS ιδρύθηκε το 2004 παραμένοντας κερδοφόρος ανελλιπώς όλα τα έτη από την ίδρυση της έως και σήμερα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εμπόριο τεχνολογιών ερευνητικών προϊόντων στον χώρο της Εμβιομηχανικής (Biomechanics) Έρευνας.

Περισσότερα για την BIOMECHANICAL SOLUTIONS