Ανακοίνωση διενέργειας εξ’ αποστάσεως Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Web Online method).

Ανακοίνωση διενέργειας εξ’ αποστάσεως Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Web Online method)

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης & τήρησης των μέτρων που ανακοινώνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω του Kορονοϊού (Covid-19) και πάντα με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε ότι τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα μέχρι τουλάχιστον το τέλος του Ιουλίου 2020, θα πραγματοποιηθούν με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τηλε-εκπαίδευσης.

Στην προσπάθειά μας αυτή, τροποποιήσαμε τον προγραμματισμό μας ώστε να καλύψουμε τις δικές σας ανάγκες. Δεσμευόμαστε για την ποιότητα των υπηρεσιών μας, η οποία θα παραμένει ακέραια, ενώ παράλληλα προσαρμοζόμαστε στην παγκόσμια πραγματικότητα και τις τρέχουσες εξελίξεις.

Αποφασίζουμε να εκμεταλλευτούμε επικοδομητικά την χρονική περίοδο κατά την οποία όλοι μας καλούμαστε να αποφύγουμε τον συνωστισμό σε μέρη όπου δεν είναι αναγκαίο, ενώ παράλληλα μένουμε ενεργοί και ασφαλείς καθώς εξελισσόμαστε στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε.

Επενδύουμε στον εαυτό μας, ερμηνεύοντας την αναγκαιότητα για προσαρμογή ως μια προτόγνωρη σε όλους μας πρόκληση, απο την οποία όμως θα βγούμε πιο σοφοί σε κάθε επίπεδο.

Ενημερωθείτε αναλυτικά αναφορικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής & το κόστος των on line Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Περισσότερα

More