Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία EUROLINK SURVEY AGENCY εμπιστεύθηκε την BQC για την πιστοποίηση της σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001

Εξάμηνη παράταση ισχύος πιστοποιητικών ISO 22000:2005

Στο πλαίσιo της έγκυρης πληροφόρησης για το σύνολο των επιχειρηματιών στον κλάδο του Τροφίμου, η BQC σας ενημερώνει ότι λόγω των πρόσφατων παγκόσμιων εξελίξεων που αφορούν την πανδημία Covid-19, η καταληκτική ημερομηνία λήξης των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005 μεταφέρεται από τις 29/06/2021 στις 31/12/2021.

Τα πιστοποιητικά των οποίων η τριετής ισχύς τους λήγει νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, δεν ανανεώνονται αυτοδικαίως αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η σχετική επιθεώρηση επαναπιστοποίησης.

Η εξάμηνη αυτή παράταση, είναι σε ισχύ κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης από τον IAF στις 11 Απριλίου 2020. Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση εδώ

Οι οργανισμοί θα πρέπει να προγραμματίσουν τις ενέργειες για την μετάβαση του Συστήματος Διαχείρισης τους στην νέα έκδοση έως τις 31/10/2021.

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ