Η BQC πιστοποίησε το Φαρμακείο και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Η BQC πιστοποίησε το Φαρμακείο και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 27/08/2020 η πιστοποίηση του Φαρμακείου και του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Tο Φαρμακείο και η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ως δύο από τα πλέον νευραλγικά τμήματά του, εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του.

Η Πιστοποίηση αποδεικνύει την βούληση της Διοίκησης του Νοσοκομείου για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών υγείας που παρέχει προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας.

Λίγα λόγια για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Η δημιουργία του αποτελεί ορόσημο στην Υγειονομική και Νοσηλευτική Ιστορία. Η θεμελίωση του έγινε το 1946 και εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 1954. Την περίοδο 1982-2006 σημειώθηκαν αισθητές μεταβολές, ιδιαίτερα στον στεγαστικό τομέα με τη συγχώνευση του Σανατορίου – Νοσοκομείου Λαμίας σε ενιαίο Νοσηλευτικό Ίδρυμα υπό την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας».

Διαβάστε περισσότερα για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας