Η BQC πιστοποίησε την Διοικητική και την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η BQC πιστοποίησε την Διοικητική και την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της Διοικητικής και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Σύνταξη Μελετών, την Ανάπτυξη Τευχών Δημοπράτησης Τεχνικών Έργων, την Επίβλεψη καθώς και την Παραλαβή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Η BQC στηρίζει μεταξύ άλλων και τον Τομέα της Εκπαίδευσης με τον επαγγελματισμό που την διακρίνει, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες πιστοποίησης με σκοπό την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργασιών του Οργανισμού.

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2003. Στη νέα του μορφή, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί με 7 Σχολές και 22 Τμήματα, που βρίσκονται σε 5 πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το 2016 υπογράφηκε η σύμβαση ανέγερσης της νέας Πανεπιστημιούπολης στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) στην Κοζάνη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 2021.

Διαβάστε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.