Η BQC διαπιστεύθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435

Η BQC διαπιστεύθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσουμε ότι ο Φορέας μας διαπιστεύθηκε για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435!

Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής, η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών / υπηρεσιών που παρέχονται καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων.

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) αξιολόγησε την τεχνική επάρκεια και την ανεξαρτησία του Φορέα μας για την παροχή αυτής της πιστοποίησης. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 σχετικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας, αποτελεί το εθνικό πρότυπο, στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας, που πρέπει να ικανοποιούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, προκειμένου να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παρέχουν στους πελάτες τους αξιόπιστες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, κατατάσσει τις υπηρεσίες επικοινωνίας στις εξής βασικές κατηγορίες:

  • Διαφημιστικές εταιρείες (Advertising agencies)
  • Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Media specialists)
  • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων (Public relations)
  • Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ (One to one marketing)
  • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος (Branding and design)