Η BQC συμμετέχει στην ενίσχυση της εργασιακής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

Η BQC συμμετέχει στην ενίσχυση της εργασιακής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

Τι αφορά το έργο DIGITABILITY;

Το όραμα του έργου DIGITABILITY είναι να προωθήσει την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους με σκοπό την υποστήριξη ενός συστήματος απομακρυσμένης εργασίας μέσω της ανάπτυξης ενός πιο ψηφιακά ανθεκτικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο για τους παρόχους κατάρτισης όσο και για τους εκπαιδευόμενους.

Οι στόχοι μας

 • Η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, ο μετασχηματισμός της θέσης τους στην κοινωνία και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον νέο κόσμο της εργασίας και πέραν αυτού.
 • Ο εφοδιασμός των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης με ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα βοηθά τα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες.
 • Να συμπεριλάβουν οι εργοδότες άτομα με αναπηρία και να προσδιορίσουν τις δράσεις που απαιτούνται για να διαμορφωθεί το μέλλον της εργασίας με τρόπο που να ενσωματώνει περισσότερο τα άτομα αυτά.
 • Επίτευξη ίσων ευκαιριών απασχόλησης για ανθρώπους με αναπηρία.

Ποιούς αφορά αυτό τό έργο;

 • Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ειδικεύονται σε Εργαζόμενους με Αναπηρίες)
 • Ενώσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Εργαζόμενοι με αναπηρία
 • Υποψήφιοι Εργαζόμενοι με αναπηρία
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια
Ποιά θα είναι τα παραδοτέα του έργου;
 • Μεθοδολογία ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας - μια βήμα προς βήμα μέθοδος για την προώθηση του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας που σχετίζεται με άτομα με αναπηρία.
 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας - ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βοηθά τις εταιρείες να εντοπίσουν κενά στον σχεδιασμό και την εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρίες).
 • Εκπαίδευση για ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας - ένα εκπαιδευτικό πακέτο με διαδραστικό υλικό που περιλαμβάνει βίντεο, gamification, κουίζ, εργαλεία AR/VR κ.λπ.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης PRO.D.I.G.Y - μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα που έχουν αναπτυχθεί προηγουμένως..
Τα πρώτα μας βήματα

Η Ομάδα του έργου συνεδριάζει τακτικά διαδικτυακά για να καθορίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεχή βάση.

Το πρώτο βήμα στο έργο είναι η προετοιμασία μιας έκθεσης για την κατάσταση της τρέχουσας κατάστασης σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την εισαγωγή των ατόμων με αναπηρία στην ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι στιγμής, συνεντεύξεις με ειδικούς, διαδικτυακές και άλλες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Λιθουανία βάσει των οποίων έχει αναπτυχθεί η έκθεση. Οι εταίροι θα αρχίσουν σύντομα να εργάζονται για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού.

Συνάντηση ομάδας έργου στη Λιθουανία

Η Ομάδα έργου για το συγκεκριμένο έργο, συναντήθηκε στο Βίλνιους, Λιθουανία στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2023. Ήταν μια ευκαιρία να αναλυθούν όλες οι ενέργειες που είναι εν εξελίξει, καθως και να γίνει ο σχεδιασμός για τις επόμενες δράσεις/ενέργειες.

Διεθνής Συνεργασία

The DIGITABILITY project partners are organizations from four different EU countries

 • ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ EE (Ελλάδα)
 • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. (Ιταλία)
 • VILNIAUS KOLEGIJA (Λιθουανία)
 • E.G. EUGENE GLOBAL LTD (Κύπρος)
 • BQC ΙΚΕ (Ελλάδα)