Προσεχώς! Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων

Προσεχώς! Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων

Μετά την έκδοση του νέου ΦΕΚ 3350Β 12-6-2024 Υ.Α. 46557-2024,βάση του οποίου ορίζονται οι απαιτήσεις για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr, στη BQC σχεδιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα αυτό θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις , διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα που μας διακρίνει.

Θα ακολουθήσει άμεσα σχετική ενημέρωση για την έναρξη, τα περιεχόμενα και το κόστος του νέου προγράμματος.

Δηλώστε τώρα ενδιαφέρον για να ενημερωθείτε πρώτοι!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!