Νέα Υπηρεσία Ελληνικό Πρωινό

Νέα Υπηρεσία της BQC «Ελληνικό Πρωινό»

Η BQC στηρίζοντας τον Ελληνικό Τουρισμό προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου «Ελληνικού Πρωϊνού» για τα τουριστικά καταλύματα.

Αναγνωρισμένη από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) τόσο για την Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών, όσο και για την παροχή «Ελληνικού Πρωινού» στα καταλύματα, η BQC είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την κατάταξη και αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού Προϊόντος.

Το "Eλληνικό Πρωινό" είναι μια πρωτοβουλία του Ξ.Ε.Ε. με σκοπό τη διάδοση των ελληνικών ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, τη διάδοση της τοπικής ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. Τα εδεσματολόγια για το Ελληνικό Πρωινό αποτελούνται από ελληνικά προϊόντα αλλά και ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα της κάθε περιφέρειας.

Πέρα από την στήριξη του Ελληνικού Προϊόντος και της Ελληνικής Αγοράς, η εφαρμογή και πιστοποίηση του παρεχόμενου πρωινού του καταλύματος ως «Ελληνικού Πρωινού» αποτελεί σημαντικό εργαλείο προώθησης για τις επιχειρήσεις που το διαθέτουν, αφού ενισχύει την ταυτότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος και του τόπου, έλκει το τουριστικό κοινό που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την τοπική γαστρονομία και πολιτισμό της κάθε περιοχής και δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους φιλοξενούμενους, αφού προϋποθέτει την συμμόρφωση των βασικών κανόνων υγιεινής όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Πιστοποίηση για την παροχή «Ελληνικού πρωινού» από το Ξ.Ε.Ε. αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο (250 μόρια για τα Ξενοδοχεία (κριτήριο 10.5) και τα Ε.Ε.Δ.Δ. (κριτήριο 47) για τη διαδικασία κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά και μπορεί να γίνει και παράλληλα με αυτήν.

Διαβάστε Περισσότερα για το «Ελληνικό Πρωινό»

Διαβάστε Περισσότερα για την «Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών» και τις υπηρεσίες Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης που μοριοδοτούνται στην Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων