Η BQC Συνεργάζεται με την UNIDO

Η BQC Συνεργάζεται με την UNIDO

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) πενθήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων «QMS ISO 9001:2015 Lead Auditors: Train the Trainer»  που ολοκληρώθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο του 2016 στην Νιγηρία από την BQC, η UNIDO - Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συνεργάζεται για δεύτερη φορά με την BQC για τη διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με το ISO/IEC 17025:2005, στη Νιγηρία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο “Training of Accreditation Assessors to ISO 17025:2005” ήταν μέρος του έργου National Quality Infrastructure Project (NQIP) της UNIDO.

Ένας από τους στόχους του NQIP είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία της Nigerian National Accreditations Service (NiNAS) – Εθνικού Φορέα Διαπιστεύσεων της Νιγηρίας, που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Η δημιουργία και η πλήρης λειτουργία του NiNAS θα παρέχει στη Νιγηρία ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται στη αγορά της Νιγηριανής και των εξωτερικών εμπορικών ευκαιριών της χώρας.

Τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης BQC είχαν συνολικά περίπου 45 συμμετέχοντες. Οι εισηγητές της BQC παρείχαν την τεχνογνωσία τους στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις αρχές και τις μεθόδους αξιολόγησης και υλοποίησης των αξιολογήσεων. Ο σκοπός αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν να ολοκληρώσουν έναν κύκλο εκπαίδευσης που θα διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να για να προωθηθούν ως Επικεφαλής Αξιολογητές για τον NiNAS.

Τα προγράμματα “Training of Accreditation Assessors to ISO 17025:2005” επικεντρώθηκαν στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από αξιολογητές διαπίστευσης. Ο στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν μετά την ολοκλήρωση τους οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διεξάγουν εκτιμήσεις για Εργαστήρια Δοκιμών ή Διακρίβωσης. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασίστηκε  σε λεπτομερείς διαλέξεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του προτύπου ISO/IEC 17025:2005, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στη Νιγηρία ήταν απόλυτα επιτυχή, τόσο λόγω του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας προς στους εκπαιδευόμενους όσο και λόγω της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης. Η BQC αισθάνεται περήφανη για τη συμβολή της στο έργο NQIP και την υποστήριξη της στη βελτίωσης της των υπηρεσιών ποιότητας στη Νιγηρία μέσω αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Λίγα λόγια για τη  UNIDO

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αποτελείται από 170 κράτη μέλη. Κύριος στόχος της οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών είναι να προωθήσει και να επιταχύνει την περιεκτική και βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη (ISID) στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο. Τα τρία βασικά σημεία ενδιαφέροντος της UNIDO είναι η δημιουργία κοινής ευημερίας, η ανάπτυξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η UNIDO συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εμπειρογνωμόνων ώστε να στηρίξει τη  θεσμική ανάπτυξη των τοπικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων του εμπορίου και την ικανότητα να ανταποκριθούν στα πρότυπα των διεθνών αγορών για την επιτυχή συμμετοχή στο παγκόσμιο εμπόριο.