Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους - Logistics

Η BQC πιστοποίησε την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics με βάση το Πρότυπο ISO 9001

Ένα ακόμη σημαντικό έργο υλοποιείται από τη BQC με την Πιστοποίηση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008. Πρόκειται για μία συνεργασία που προάγει τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χώρα μας, αφού η Ε.Β.Ψ.& L αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς επαγγελματικούς φορείς του κλάδου, με τη δραστηριότητά της να επικεντρώνεται στην εξέλιξη και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του.

Συγκεκριμένα, η Ε.Β.Ψ.& L υποστηρίζει και καλλιεργεί την αρτιότητα και τον επαγγελματισμό του πιο ευαίσθητου χώρου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αυτόν της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες. Βασικός σκοπός της Ένωσης είναι η βελτίωση της γνώσης, της εκσυγχρονισμένης κατάρτισης και της παραγωγικότητας των μελών σε θέματα που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα, αποθήκευση, διανομή και μεταφορά προς όφελος των πελατών τους και των καταναλωτών.

Η Πιστοποίηση αυτή αποτελεί για την Ε.Β.Ψ.& L ένα σημαντικό εργαλείο περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αφού θα μπορεί να της εξασφαλίζει τη δυνατότητα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη συμμετοχή και την υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Η πιστοποίηση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics αποτελεί για εμάς μεγάλη ικανοποίηση τόσο για την γόνιμη συνεργασία που είχαμε με την Ένωση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και για την συμβολή μας στη δυναμική ανάπτυξης που έχει αποκτήσει η E.Β.Ψ.& L. Γνωρίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε έμμεσα στην ευρύτερη εξέλιξη του κλάδου, της οποίας τελικός αποδέκτης είναι ο ίδιος ο καταναλωτής» σημειώνει ο κος Τηλέμαχος Αγγελίτσας, Γενικός Διευθυντής της BQC.

Διαβάστε περισσότερα για την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics