Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους - Logistics

Η BQC πιστοποίησε την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics με βάση το Πρότυπο ISO 9001

Ένα ακόμη σημαντικό έργο υλοποιείται από τη BQC με την Πιστοποίηση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008. Πρόκειται για μία συνεργασία που προάγει τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χώρα μας, αφού η Ε.Β.Ψ.& L αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς επαγγελματικούς φορείς του κλάδου, με τη δραστηριότητά της να επικεντρώνεται στην εξέλιξη και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του.

Συγκεκριμένα, η Ε.Β.Ψ.& L υποστηρίζει και καλλιεργεί την αρτιότητα και τον επαγγελματισμό του πιο ευαίσθητου χώρου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αυτόν της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες. Βασικός σκοπός της Ένωσης είναι η βελτίωση της γνώσης, της εκσυγχρονισμένης κατάρτισης και της παραγωγικότητας των μελών σε θέματα που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα, αποθήκευση, διανομή και μεταφορά προς όφελος των πελατών τους και των καταναλωτών.

Η Πιστοποίηση αυτή αποτελεί για την Ε.Β.Ψ.& L ένα σημαντικό εργαλείο περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αφού θα μπορεί να της εξασφαλίζει τη δυνατότητα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη συμμετοχή και την υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Η πιστοποίηση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics αποτελεί για εμάς μεγάλη ικανοποίηση τόσο για την γόνιμη συνεργασία που είχαμε με την Ένωση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και για την συμβολή μας στη δυναμική ανάπτυξης που έχει αποκτήσει η E.Β.Ψ.& L. Γνωρίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε έμμεσα στην ευρύτερη εξέλιξη του κλάδου, της οποίας τελικός αποδέκτης είναι ο ίδιος ο καταναλωτής» σημειώνει ο κος Τηλέμαχος Αγγελίτσας, Γενικός Διευθυντής της BQC.

Διαβάστε περισσότερα για την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics

Μεγάλη διάκριση της εταιρείας «Evosmo» σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό

Μεγάλη διάκριση της εταιρείας «Evosmo» σε Διεθνή Διαγωνισμό

Στον πρόσφατο διαγωνισμό GREAT TASTE AWARDS 2016 που έγινε αυτή τη χρονιά στο Tipperary της Ιρλανδίας βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά προϊόν της εταιρείας «Evosmo», η οποία είναι πιστοποιημένη από την BQC σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005.

Τα GREAT TASTE AWARDS αυτής της χρονιάς, που είναι από τους μεγαλύτερους και αυστηρότερους διαγωνισμούς παγκοσμίως στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, με 400 κριτές από όλες τις γωνιές του κόσμου και 49 μέρες με ατελείωτες ώρες τυφλών δοκιμών σε όλων των ειδών τα τρόφιμα, η εταιρεία «Evosmo» βραβεύτηκε και φέτος για άλλο ένα προϊόν της, για το χαμομήλι της, με 1 αστέρι.

Στην BQC γνωρίζουμε την μέγιστη δέσμευση και το μεράκι της εταιρείας «Evosmo» για την ποιότητα και την γεύση των προϊόντων της και τη συγχαίρουμε για αυτή τη μεγάλη της διάκριση! H BQC θα στηρίζει πάντα την εταιρεία «Evosmo» σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διαχείρισης ποιότητας και ευχόμαστε να συνεχίσει με ακόμη περισσότερες διακρίσεις!

Νέα Υπηρεσία Ελληνικό Πρωινό

Νέα Υπηρεσία της BQC «Ελληνικό Πρωινό»

Η BQC στηρίζοντας τον Ελληνικό Τουρισμό προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου «Ελληνικού Πρωϊνού» για τα τουριστικά καταλύματα.

Αναγνωρισμένη από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) τόσο για την Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών, όσο και για την παροχή «Ελληνικού Πρωινού» στα καταλύματα, η BQC είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την κατάταξη και αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού Προϊόντος.

Το "Eλληνικό Πρωινό" είναι μια πρωτοβουλία του Ξ.Ε.Ε. με σκοπό τη διάδοση των ελληνικών ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, τη διάδοση της τοπικής ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. Τα εδεσματολόγια για το Ελληνικό Πρωινό αποτελούνται από ελληνικά προϊόντα αλλά και ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα της κάθε περιφέρειας.

Πέρα από την στήριξη του Ελληνικού Προϊόντος και της Ελληνικής Αγοράς, η εφαρμογή και πιστοποίηση του παρεχόμενου πρωινού του καταλύματος ως «Ελληνικού Πρωινού» αποτελεί σημαντικό εργαλείο προώθησης για τις επιχειρήσεις που το διαθέτουν, αφού ενισχύει την ταυτότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος και του τόπου, έλκει το τουριστικό κοινό που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την τοπική γαστρονομία και πολιτισμό της κάθε περιοχής και δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους φιλοξενούμενους, αφού προϋποθέτει την συμμόρφωση των βασικών κανόνων υγιεινής όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Πιστοποίηση για την παροχή «Ελληνικού πρωινού» από το Ξ.Ε.Ε. αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο (250 μόρια για τα Ξενοδοχεία (κριτήριο 10.5) και τα Ε.Ε.Δ.Δ. (κριτήριο 47) για τη διαδικασία κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά και μπορεί να γίνει και παράλληλα με αυτήν.

Διαβάστε Περισσότερα για το «Ελληνικό Πρωινό»

Διαβάστε Περισσότερα για την «Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών» και τις υπηρεσίες Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης που μοριοδοτούνται στην Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Εκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 από την  BQC

Αναθεωρείται το δημοφιλές πρότυπο ΙSO για τη μεθοδολογία διενέργειας επιθεωρήσεων

Tα συστήματα διαχείρισης παρέχουν ένα εργαλείο για την πιο αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών των οργανισμών κάθε αντικειμένου.

Καθώς η ποικιλία και ο αριθμός των Συστημάτων Διαχείρισης αυξάνεται, αυξάνονται και οι απαιτήσεις της μεθοδολογίας διενέργειας των επιθεωρήσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται σε όλους τους κλάδους, όπως η πληροφορική, η ασφάλεια των πληροφοριών, η ποιότητα και η περιβαλλοντική διαχείριση.

Το ISO 19011, κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης, βοηθά στον αποτελεσματικό έλεγχο των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης και επιτρέπει μια ενιαία προσέγγιση για τον έλεγχο των οργανισμών που εφαρμόζουν παράλληλα πολλά συστήματα διαχείρισης.

Το ISO 19011 τελεί υπό αναθεώρηση, ώστε να καλύπτει πληρέστερα όλα τα νέα συστήματα διαχείρισης και μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα που αναθεωρήθηκαν πρόσφατα, όπως το ISO 9001 και ISO 14001.

Εκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 από την  BQC

Η BQC εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015

Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξης για παροχή ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών πιστοποίησης, η BQC ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαπίστευσή της από το Ε.ΣΥ.Δ. για την νέα έκδοση του Προτύπου ISO 9001:2015.

Η νέα έκδοση του προτύπου έχει διαφορετική δομή (High Level Structure), καθιστώντας την εύκολο να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα Διαχείρισης. Ακόμη, η νέα έκδοση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου στη ροή εργασιών, στον ρόλο της ηγεσίας αλλά και της στρατηγικής ενός Οργανισμού.

Η σταδιακή μετάβαση των ήδη πιστοποιημένων οργανισμών από την έκδοση ISO 9001:2008 στην ISO 9001:2015 μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2018 το αργότερο.

Περισσότερα για το ISO 9001:2015

Νέα υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Νέα υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Η BQC είναι από τους πρώτους Φορείς Πιστοποίησης διεθνώς που πιστοποιεί Οργανισμούς κατά ISO 37001:2016 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο τους. Αυτό περιλαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες, κρατικές επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς, μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Αυτό το νέο πρότυπο εκδόθηκε από τον International Organization for Standardization (ISO) - Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, τον Οκτώβριο του 2016 και παρέχει τις προδιαγραφές και τις οδηγίες των απαιτήσεων για έναν Οργανισμό για τον καθορισμό, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σε συμμόρφωση με τους αντίστοιχους νόμους.

Η δωροδοκία είναι μια πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων οποιασδήποτε αξίας με σκοπό την επιρροή αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ή άλλου προσώπου σε θέση ευθύνης. Η δωροδοκία οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης στις διαπραγματεύσεις και συναλλαγές μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των δημόσιων θεσμών και έχει μεγάλο αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο.

Ο σκοπός της ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης της κατά της Δωροδοκίας είναι να καλλιεργήσει έναν πολιτισμό ηθικής κατά της δωροδοκίας εντός του Οργανισμού, ώστε να  ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια των διεργασιών του και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών του σε πολλά επίπεδα. Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται ήδη σε έναν Οργανισμό.

Η BQC ξεχωρίζοντας για τις ισχυρές εταιρικές αξίες και την ηθική της, στηρίζει με την τεχνογνωσία της τους Οργανισμούς που θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Περισσότερα για το  ISO 37001:2016