Μεγάλη διάκριση της εταιρείας «Evosmo» σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό

Μεγάλη διάκριση της εταιρείας «Evosmo» σε Διεθνή Διαγωνισμό

Στον πρόσφατο διαγωνισμό GREAT TASTE AWARDS 2016 που έγινε αυτή τη χρονιά στο Tipperary της Ιρλανδίας βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά προϊόν της εταιρείας «Evosmo», η οποία είναι πιστοποιημένη από την BQC σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005.

Τα GREAT TASTE AWARDS αυτής της χρονιάς, που είναι από τους μεγαλύτερους και αυστηρότερους διαγωνισμούς παγκοσμίως στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, με 400 κριτές από όλες τις γωνιές του κόσμου και 49 μέρες με ατελείωτες ώρες τυφλών δοκιμών σε όλων των ειδών τα τρόφιμα, η εταιρεία «Evosmo» βραβεύτηκε και φέτος για άλλο ένα προϊόν της, για το χαμομήλι της, με 1 αστέρι.

Στην BQC γνωρίζουμε την μέγιστη δέσμευση και το μεράκι της εταιρείας «Evosmo» για την ποιότητα και την γεύση των προϊόντων της και τη συγχαίρουμε για αυτή τη μεγάλη της διάκριση! H BQC θα στηρίζει πάντα την εταιρεία «Evosmo» σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διαχείρισης ποιότητας και ευχόμαστε να συνεχίσει με ακόμη περισσότερες διακρίσεις!

Νέα Υπηρεσία Ελληνικό Πρωινό

Νέα Υπηρεσία της BQC «Ελληνικό Πρωινό»

Η BQC στηρίζοντας τον Ελληνικό Τουρισμό προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου «Ελληνικού Πρωϊνού» για τα τουριστικά καταλύματα.

Αναγνωρισμένη από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) τόσο για την Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών, όσο και για την παροχή «Ελληνικού Πρωινού» στα καταλύματα, η BQC είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την κατάταξη και αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού Προϊόντος.

Το "Eλληνικό Πρωινό" είναι μια πρωτοβουλία του Ξ.Ε.Ε. με σκοπό τη διάδοση των ελληνικών ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, τη διάδοση της τοπικής ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. Τα εδεσματολόγια για το Ελληνικό Πρωινό αποτελούνται από ελληνικά προϊόντα αλλά και ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα της κάθε περιφέρειας.

Πέρα από την στήριξη του Ελληνικού Προϊόντος και της Ελληνικής Αγοράς, η εφαρμογή και πιστοποίηση του παρεχόμενου πρωινού του καταλύματος ως «Ελληνικού Πρωινού» αποτελεί σημαντικό εργαλείο προώθησης για τις επιχειρήσεις που το διαθέτουν, αφού ενισχύει την ταυτότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος και του τόπου, έλκει το τουριστικό κοινό που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την τοπική γαστρονομία και πολιτισμό της κάθε περιοχής και δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους φιλοξενούμενους, αφού προϋποθέτει την συμμόρφωση των βασικών κανόνων υγιεινής όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Πιστοποίηση για την παροχή «Ελληνικού πρωινού» από το Ξ.Ε.Ε. αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο (250 μόρια για τα Ξενοδοχεία (κριτήριο 10.5) και τα Ε.Ε.Δ.Δ. (κριτήριο 47) για τη διαδικασία κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά και μπορεί να γίνει και παράλληλα με αυτήν.

Διαβάστε Περισσότερα για το «Ελληνικό Πρωινό»

Διαβάστε Περισσότερα για την «Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών» και τις υπηρεσίες Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης που μοριοδοτούνται στην Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Εκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 από την  BQC

Αναθεωρείται το δημοφιλές πρότυπο ΙSO για τη μεθοδολογία διενέργειας επιθεωρήσεων

Tα συστήματα διαχείρισης παρέχουν ένα εργαλείο για την πιο αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών των οργανισμών κάθε αντικειμένου.

Καθώς η ποικιλία και ο αριθμός των Συστημάτων Διαχείρισης αυξάνεται, αυξάνονται και οι απαιτήσεις της μεθοδολογίας διενέργειας των επιθεωρήσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται σε όλους τους κλάδους, όπως η πληροφορική, η ασφάλεια των πληροφοριών, η ποιότητα και η περιβαλλοντική διαχείριση.

Το ISO 19011, κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης, βοηθά στον αποτελεσματικό έλεγχο των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης και επιτρέπει μια ενιαία προσέγγιση για τον έλεγχο των οργανισμών που εφαρμόζουν παράλληλα πολλά συστήματα διαχείρισης.

Το ISO 19011 τελεί υπό αναθεώρηση, ώστε να καλύπτει πληρέστερα όλα τα νέα συστήματα διαχείρισης και μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα που αναθεωρήθηκαν πρόσφατα, όπως το ISO 9001 και ISO 14001.

Εκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 από την  BQC

Η BQC εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015

Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξης για παροχή ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών πιστοποίησης, η BQC ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαπίστευσή της από το Ε.ΣΥ.Δ. για την νέα έκδοση του Προτύπου ISO 9001:2015.

Η νέα έκδοση του προτύπου έχει διαφορετική δομή (High Level Structure), καθιστώντας την εύκολο να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα Διαχείρισης. Ακόμη, η νέα έκδοση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου στη ροή εργασιών, στον ρόλο της ηγεσίας αλλά και της στρατηγικής ενός Οργανισμού.

Η σταδιακή μετάβαση των ήδη πιστοποιημένων οργανισμών από την έκδοση ISO 9001:2008 στην ISO 9001:2015 μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2018 το αργότερο.

Περισσότερα για το ISO 9001:2015

Νέα υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Νέα υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Η BQC είναι από τους πρώτους Φορείς Πιστοποίησης διεθνώς που πιστοποιεί Οργανισμούς κατά ISO 37001:2016 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο τους. Αυτό περιλαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες, κρατικές επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς, μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Αυτό το νέο πρότυπο εκδόθηκε από τον International Organization for Standardization (ISO) - Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, τον Οκτώβριο του 2016 και παρέχει τις προδιαγραφές και τις οδηγίες των απαιτήσεων για έναν Οργανισμό για τον καθορισμό, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σε συμμόρφωση με τους αντίστοιχους νόμους.

Η δωροδοκία είναι μια πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων οποιασδήποτε αξίας με σκοπό την επιρροή αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ή άλλου προσώπου σε θέση ευθύνης. Η δωροδοκία οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης στις διαπραγματεύσεις και συναλλαγές μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των δημόσιων θεσμών και έχει μεγάλο αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο.

Ο σκοπός της ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης της κατά της Δωροδοκίας είναι να καλλιεργήσει έναν πολιτισμό ηθικής κατά της δωροδοκίας εντός του Οργανισμού, ώστε να  ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια των διεργασιών του και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών του σε πολλά επίπεδα. Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται ήδη σε έναν Οργανισμό.

Η BQC ξεχωρίζοντας για τις ισχυρές εταιρικές αξίες και την ηθική της, στηρίζει με την τεχνογνωσία της τους Οργανισμούς που θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Περισσότερα για το  ISO 37001:2016

Η BQC Συνεργάζεται με την UNIDO

Η BQC Συνεργάζεται με την UNIDO

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) πενθήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων «QMS ISO 9001:2015 Lead Auditors: Train the Trainer»  που ολοκληρώθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο του 2016 στην Νιγηρία από την BQC, η UNIDO - Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συνεργάζεται για δεύτερη φορά με την BQC για τη διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με το ISO/IEC 17025:2005, στη Νιγηρία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο “Training of Accreditation Assessors to ISO 17025:2005” ήταν μέρος του έργου National Quality Infrastructure Project (NQIP) της UNIDO.

Ένας από τους στόχους του NQIP είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία της Nigerian National Accreditations Service (NiNAS) – Εθνικού Φορέα Διαπιστεύσεων της Νιγηρίας, που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Η δημιουργία και η πλήρης λειτουργία του NiNAS θα παρέχει στη Νιγηρία ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται στη αγορά της Νιγηριανής και των εξωτερικών εμπορικών ευκαιριών της χώρας.

Τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης BQC είχαν συνολικά περίπου 45 συμμετέχοντες. Οι εισηγητές της BQC παρείχαν την τεχνογνωσία τους στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις αρχές και τις μεθόδους αξιολόγησης και υλοποίησης των αξιολογήσεων. Ο σκοπός αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν να ολοκληρώσουν έναν κύκλο εκπαίδευσης που θα διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να για να προωθηθούν ως Επικεφαλής Αξιολογητές για τον NiNAS.

Τα προγράμματα “Training of Accreditation Assessors to ISO 17025:2005” επικεντρώθηκαν στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από αξιολογητές διαπίστευσης. Ο στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν μετά την ολοκλήρωση τους οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διεξάγουν εκτιμήσεις για Εργαστήρια Δοκιμών ή Διακρίβωσης. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασίστηκε  σε λεπτομερείς διαλέξεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του προτύπου ISO/IEC 17025:2005, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στη Νιγηρία ήταν απόλυτα επιτυχή, τόσο λόγω του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας προς στους εκπαιδευόμενους όσο και λόγω της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης. Η BQC αισθάνεται περήφανη για τη συμβολή της στο έργο NQIP και την υποστήριξη της στη βελτίωσης της των υπηρεσιών ποιότητας στη Νιγηρία μέσω αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Λίγα λόγια για τη  UNIDO

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αποτελείται από 170 κράτη μέλη. Κύριος στόχος της οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών είναι να προωθήσει και να επιταχύνει την περιεκτική και βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη (ISID) στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο. Τα τρία βασικά σημεία ενδιαφέροντος της UNIDO είναι η δημιουργία κοινής ευημερίας, η ανάπτυξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η UNIDO συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εμπειρογνωμόνων ώστε να στηρίξει τη  θεσμική ανάπτυξη των τοπικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων του εμπορίου και την ικανότητα να ανταποκριθούν στα πρότυπα των διεθνών αγορών για την επιτυχή συμμετοχή στο παγκόσμιο εμπόριο.