Η Νέα έκδοση της επιτροπής Codex Alimentarius για τις βασικές Αρχές HACCP

Η Νέα έκδοση των βασικών Αρχών HACCP

H BQC είναι ο πρώτος Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα, που σας παρουσιάζει την νέα έκδοση (2020) της επιτροπής Codex Alimentarius για τις βασικές Αρχές HACCP.

Ο Codex Alimentarius παρέχει μια συλλογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, κωδίκων πρακτικής, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων συστάσεων σχετικά με τα τρόφιμα, την παραγωγή τροφίμων και την ασφάλεια των τροφίμων. Ιδρύθηκε στις αρχές Νοεμβρίου του 1961 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), και υποστηρίχθηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) τον Ιούνιο 1962. Πραγματοποίησε την πρώτη του σύνοδο στην Ρώμη τον Οκτώβριο του 1963.  

Οι κύριοι στόχοι της Επιτροπής είναι η προστασία της υγείας των καταναλωτών και η διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο διεθνές εμπόριο τροφίμων. Αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ως διεθνές σημείο αναφοράς για την επίλυση διαφορών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών. Ο Codex Alimentarius καλύπτει όλα τα τρόφιμα, είτε αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία, είτε είναι ακατέργαστα.

Η νέα αυτή έκδοση, που θα επηρεάσει σύντομα και πολλά πρότυπα για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων,  περιλαμβάνει τις εξής βασικές αλλαγές: 

  • Δεν περιλαμβάνεται πλέον μετά από πολλά χρόνια, το δέντρο απόφασης για τον καθορισμό των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), εξαιτίας της πολυπλοκότητας του, ως βασική μεθοδολογία. Για να αναγνωριστεί ένα Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
    α) Αν το μέτρο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο της διεργασίας, β) Προσδιορισμός εάν ένα μέτρο ελέγχου σε ένα στάδιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα μέτρο ελέγχου σε άλλο στάδιο, που ελέγχει τον ίδιο κίνδυνο. Σε αυτή την περίπτωση και τα 2 στάδια θα πρέπει να θεωρηθούν ως Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.
  • Εμφανίζεται νέος ορισμός για τα μέτρα, τα οποία ονομάζονται «Καλές Πρακτικές Υγιεινής (GHPs)», παρόμοια με τα «Λειτουργικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα (OPRPs)» του ISO 22000. Ουσιαστικά, τα GHPs θα μπορούσαν από μόνα τους (χρησιμοποιώντας και εξωτερικούς πόρους) να ελέγχουν κινδύνους για την ασφάλεια τροφίμων π.χ. έλεγχος της ποιότητας του νερού, έλεγχος των πρακτικών που ακολουθούνται από τους χειριστές τροφίμων κλπ. Το σύστημα HACCP πλέον δεν παρουσιάζεται ως παράρτημα, αλλά ως ξεχωριστό κεφάλαιο με τα δικά του προαπαιτούμενα προγράμματα.
  • Τέλος, πραγματοποιήθηκαν νέες αλλαγές, που απλοποιούν ορισμούς για το HACCP, ενισχύουν τα προαπαιτούμενα προγράμματα, ειδικά για τα αλλεργιογόνα, ενώ η έννοια της επαλήθευσης σχετίζεται πλέον με μέτρα ελέγχου.

Πηγή: Codex Alimentarius - Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

H BQC πιστοποίησε την ENTEGRO για ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

H BQC πιστοποίησε την ENTEGRO

H εταιρεία ENTEGRO εμπιστεύθηκε την BQC και πιστοποιήθηκε με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018. Στην Entegro, η οποία δραστηριοποιείται από το 1991 στον τομέα του ενεργειακού και βιομηχανικού εξοπλισμού, με έδρα την Πτολεμαΐδα, παρέχουν υπηρεσίες engineering & συμβουλευτικής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & βιομηχανίες. Αναλαμβάνουν την προμήθεια των κατάλληλων ανταλλακτικών για θερμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ισχύος. Με αρωγό την εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία μας, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

 

H BQC πιστοποίησε την ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑμΚΕ για ISO 9001:2015

H BQC πιστοποίησε την "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΑμΚΕ"

Η Ευαγγελισμός ΑΜΚΕ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη συμμετοχή στην επιχειρούμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Ο στρατηγικός στόχος ήταν και είναι η αποασυλοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρόνια ψυχικά ασθενών, που διαβιούν σε κλειστές δομές, η ανάπτυξη ανοιχτών κοινωνικών δομών πρόληψης και θεραπείας και η υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών.

‘Έχει μέχρι τώρα δύο μονάδες ψυχικής υγείας:

- Ένα οικοτροφείο το οποίο παρέχει μακρά διαμονή σε άτομα με ψυχικές διαταραχές και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές & 

- Ένα προστατευόμενο διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης,φροντίδας 4 ατόμων οποίο αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα της επανένταξης στο κοινωνικό ιστό.

Περισσότερες Πληροφορίες για τον οργανισμό εδώ.

 

H BQC πιστοποίησε την ZAGARITIS SECURITY GROUP για ISO 9001:2015

H BQC πιστοποίησε την ZAGARITIS SECURITY GROUP

Η ZAGARITIS SECURITY GROUP εμπιστεύθηκε την BQC και πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Πρόκειται για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φύλαξης & ασφαλείας στην Ελλάδα. Με γνώμονα τη συνέπεια, την υπευθυνότητα, αλλά και την απόλυτη εχεμύθεια και ακεραιότητα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και φροντίζει ώστε οι πελάτες της να νιώθουν ασφάλεια, προστασία και διαρκή κάλυψη. Έτσι χτίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες, προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στις εκάστοτε ανάγκες τους και διατηρούν δεσμούς που αντέχουν στο χρόνο.

Στην ZAGARITIS SECURITY GROUP επενδύουν συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό τους, το οποίο επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια και στη συνέχεια το εκπαιδεύουν άρτια με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Επιπλέον, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών η επιχείρηση Zagaritis group συμμετέχει ενεργά σε διαγωνισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα στον τομέα των καθαρισμών σε κτίρια Δήμων , Οργανισμών, Υπουργείων και Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

H BQC πιστοποίησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για ISO 140001:2015, ISO 37001:2016 και ISO 26000:2010

H BQC πιστοποίησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εμπιστεύθηκε την BQC & πιστοποιήθηκε με τα πρότυπα: 

  • ISO 140001:2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
  • ISO 37001:2016 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας 
  • ISO 26000:2010 - Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

Το όραμα που διέπει το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξή του σε σημαντικό ίδρυμα αναφοράς για την ελληνική και ευρωπαϊκή επιστήμη και κουλτούρα. Στηριζόμενο στην αριστεία, την ακαδημαϊκή του πληρότητα και την παραγόμενη σε αυτό γνώση, οραματίζεται να κατακτήσει υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα να καταστεί ένας θεσμός ουσιαστικής στήριξης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δημιουργίας σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

H BQC πιστοποίησε την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία για ISO 9001:2015

H BQC πιστοποίησε την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Η ΒQC πιστοποίησε την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία με το πρότυπο ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Λίγα λόγια για την ΕΨΕ 

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία / Hellenic Psychiatric Association ιδρύθηκε το 1986 στην Αθήνα. Σκοπός της ΕΨΕ είναι η προαγωγή της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, η ενίσχυση της επικοινωνίας & συνεργασίας των Ελλήνων ψυχιάτρων, τόσο μεταξύ τους όσο και με συναδέλφους τους, από άλλες χώρες, από ιατρικές ή μη ειδικότητες, που σχετίζονται με την Ψυχιατρική. Επιπρόσθετα, στόχος της είναι η προαγωγή και η ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής πρακτικής στην Ελλάδα, καθώς και η πρόληψη στην Ψυχική Υγεία, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και η προώθηση της Ψυχιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.