H BQC πιστοποίησε την ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑμΚΕ για ISO 9001:2015

H BQC πιστοποίησε την "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΑμΚΕ"

Η Ευαγγελισμός ΑΜΚΕ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη συμμετοχή στην επιχειρούμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Ο στρατηγικός στόχος ήταν και είναι η αποασυλοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρόνια ψυχικά ασθενών, που διαβιούν σε κλειστές δομές, η ανάπτυξη ανοιχτών κοινωνικών δομών πρόληψης και θεραπείας και η υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών.

‘Έχει μέχρι τώρα δύο μονάδες ψυχικής υγείας:

- Ένα οικοτροφείο το οποίο παρέχει μακρά διαμονή σε άτομα με ψυχικές διαταραχές και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές & 

- Ένα προστατευόμενο διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης,φροντίδας 4 ατόμων οποίο αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα της επανένταξης στο κοινωνικό ιστό.

Περισσότερες Πληροφορίες για τον οργανισμό εδώ.

 

H BQC πιστοποίησε την ZAGARITIS SECURITY GROUP για ISO 9001:2015

H BQC πιστοποίησε την ZAGARITIS SECURITY GROUP

Η ZAGARITIS SECURITY GROUP εμπιστεύθηκε την BQC και πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Πρόκειται για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φύλαξης & ασφαλείας στην Ελλάδα. Με γνώμονα τη συνέπεια, την υπευθυνότητα, αλλά και την απόλυτη εχεμύθεια και ακεραιότητα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και φροντίζει ώστε οι πελάτες της να νιώθουν ασφάλεια, προστασία και διαρκή κάλυψη. Έτσι χτίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες, προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στις εκάστοτε ανάγκες τους και διατηρούν δεσμούς που αντέχουν στο χρόνο.

Στην ZAGARITIS SECURITY GROUP επενδύουν συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό τους, το οποίο επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια και στη συνέχεια το εκπαιδεύουν άρτια με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Επιπλέον, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών η επιχείρηση Zagaritis group συμμετέχει ενεργά σε διαγωνισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα στον τομέα των καθαρισμών σε κτίρια Δήμων , Οργανισμών, Υπουργείων και Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

H BQC πιστοποίησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για ISO 140001:2015, ISO 37001:2016 και ISO 26000:2010

H BQC πιστοποίησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εμπιστεύθηκε την BQC & πιστοποιήθηκε με τα πρότυπα: 

  • ISO 140001:2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
  • ISO 37001:2016 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας 
  • ISO 26000:2010 - Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

Το όραμα που διέπει το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξή του σε σημαντικό ίδρυμα αναφοράς για την ελληνική και ευρωπαϊκή επιστήμη και κουλτούρα. Στηριζόμενο στην αριστεία, την ακαδημαϊκή του πληρότητα και την παραγόμενη σε αυτό γνώση, οραματίζεται να κατακτήσει υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα να καταστεί ένας θεσμός ουσιαστικής στήριξης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δημιουργίας σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

H BQC πιστοποίησε την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία για ISO 9001:2015

H BQC πιστοποίησε την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Η ΒQC πιστοποίησε την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία με το πρότυπο ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Λίγα λόγια για την ΕΨΕ 

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία / Hellenic Psychiatric Association ιδρύθηκε το 1986 στην Αθήνα. Σκοπός της ΕΨΕ είναι η προαγωγή της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, η ενίσχυση της επικοινωνίας & συνεργασίας των Ελλήνων ψυχιάτρων, τόσο μεταξύ τους όσο και με συναδέλφους τους, από άλλες χώρες, από ιατρικές ή μη ειδικότητες, που σχετίζονται με την Ψυχιατρική. Επιπρόσθετα, στόχος της είναι η προαγωγή και η ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής πρακτικής στην Ελλάδα, καθώς και η πρόληψη στην Ψυχική Υγεία, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και η προώθηση της Ψυχιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

H BQC πιστοποίησε την Argos Security για ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 18788:2015

H BQC πιστοποίησε την Argos Security

Η Argos Security εμπιστεύθηκε την BQC & πιστοποιήθηκε με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 18788:2015.

Η Argos Security ιδρύθηκε το έτος 1992 από απόστρατους Αξιωματικούς των Ειδικών Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας και επανδρώθηκε με στελέχη και με επιστημονικό / τεχνικό προσωπικό, με μεγάλη εμπειρία (πάνω από 20 χρόνια), στο χώρο των Ιδιωτικών Εταιρειών παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, αλλά και γενικότερα στο “Security Field”. Μεταφέροντας την πολυετή τους εμπειρία τόσο στον τομέα της Ασφάλειας χώρων και εγκαταστάσεων όσο και σε αυτόν της ασφάλειας προσώπων V.I.P. και συνεργαζόμενοι με άριστους και διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ασφαλείας, οι ιδρυτές της Argos Security, δημιούργησαν την εταιρία, με σκοπό την παροχή «Ολοκληρωμένων Λύσεων Ασφαλείας» που ενδεικτικά περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και υλοποίηση «Σχεδίων Ασφαλείας», την διάθεση τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας σε εταιρίες και οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

H BQC πιστοποίησε το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» για ISO 9001:2015

H BQC πιστοποίησε το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», και πιο συγκεκριμένα η Υπηρεσία Αιμοδοσίας, το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής & η ΜΕΘ πιστοποιήθηκαν από την BQC με το πρότυπο ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Λίγα λόγια για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» 

Το «Θεαγένειο» Νοσοκομείο, ένα από τέσσερα ειδικά αντικαρκινικά νοσοκομεία της χώρας, έχει τρεις και πλέον αιώνες συνεχούς προσφοράς στη Θεσσαλονίκη. Ιστορικά το «Νοσοκομείο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας» της Θεσσαλονίκης λειτουργούσε από το 1743. Oνομάστηκε «Θεαγένειο» προς τιμήν του ευεργέτη Θεαγένους Χαρίση, ο οποίος το 1863 άφησε με διαθήκη το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην Ελληνική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για το Νοσοκομείο. Σήμερα το Θεαγένειο καλύπτει ιατρικές ανάγκες των κατοίκων της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας και διαθέτει:

  • Το κυρίως κτίριο με 353 κρεβάτια νοσηλείας καλύπτοντας τις ιατρικές ανάγκες των κατοίκων της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας
  • Το Συμεωνίδειο Ερευνητικό Κέντρο, που ασχολείται με την έρευνα του καρκίνου
  • Το Κέντρο Προληπτικού Ελέγχου «Γεώργιος Γεννηματάς»που περιλαμβάνει τα ιατρεία: Γυναικολογικό, Μαστού, Ουρολογικό, Γαστρεντερολογικό, Ενδοκρινολογικό, Πνευμονολογικό.
  • Την Κινητή Μονάδα που διεξάγει προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία.

Το Θεαγένειο αναπτύσσεται συνεχώς ανανεώνοντας την υποδομή του όσον αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του, έχοντας ως κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Διαθέτει επιστημονικό προσωπικό υψηλοτάτου επιπέδου δίνοντας έμφαση και στην εκπαίδευση των αυριανών ιατρών. Φιλοδοξεί να είναι ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Κλινικές, τμήματα και εργαστήρια του νοσοκομείου παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και λειτουργούν ως κέντρα αναφοράς για την ταχύτερη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου.