Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την εταιρεία Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την εταιρεία Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την εταιρεία Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

Η BQC διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στα κεντρικά γραφεία της στο Μαρούσι, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ISO/IEC 17025:2017 – Advanced Training Course για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων». Εισηγητές του εξαήμερου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ήταν ο Τεχνικός Δ/ντής της BQC κ. Δημήτριος Κατσιέρης και ο επικεφαλής επιθεωρητής κ. Σταύρος Δρούγκας.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνικές διαχείρισης, ηγεσίας, μεθοδολογίας και αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση και το προσωπικό διαπιστευμένων και μη εργαστηρίων με βάση το Πρότυπο ISO/IEC 17025:2017. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του προγράμματος βασίστηκε σε λεπτομερείς διαλέξεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του προτύπου, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης, οι οποίες οδηγούν στην λήψη διαπιστευμένου από τον IPC πιστοποιητικού.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της BQC και να δεσμευτούμε για την πραγματοποίηση μελλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές σχετικά με τα Πρότυπα Πιστοποίησης και Διαπίστευσης.

Διαβάστε Περισσότερα για το ISO/IEC 17025:2017 – Advanced Training Course για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων

Λίγα λόγια για την Saudi Aramco Base Oil Company – Luberef

Η Saudi Aramco Base Oil Company – Luberef είναι η ηγετική εταιρεία παραγωγής ελαίων λιπαντικής βάσης στην Σαουδική Αραβία και κατέχει την αποκλειστική παραγωγή, προμήθεια και εξαγωγή των ειδών της, εντός του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου για τα Αραβικά Κράτη.

Διαβάστε περισσότερα για την Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

Η BQC πιστοποίησε την ARISTON GLASS σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

Η BQC πιστοποίησε την ARISTON GLASS σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

Η BQC πιστοποίησε την ARISTON GLASS

Η BQC με χαρά ανακοινώνει την επιτυχή πιστοποίηση της Ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας ARISTON GLASS, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015. Πεδίο δράσης της ARISTON GLASS, αποτελεί η επεξεργασία και κατασκευή συστημάτων υαλοπινάκων.

Λίγα λόγια για την ARISTON GLASS

H ARISTON GLASS είναι μια Ελληνική εξαγωγική εταιρεία επεξεργασίας και κατασκευής συστημάτων διπλών και τριπλών υαλοπινάκων, με μεγάλη εξειδίκευση στους ενεργειακούς υαλοπίνακες ασφαλείας τελευταίας γενιάς και τα minimal συστήματα κουφωμάτων των καλύτερων εταιρειών του κόσμου (Keller, Alumil, Orama).

Το όραμα της εταιρείας αφορά την παροχή προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας με απώτερο σκοπό την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών και των σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς. Η περιβαλλοντική προστασία, αφορά άμεσα την εταιρεία καθώς παρέχει ενεργειακά προϊόντα υψηλών επιδόσεων με στόχο την εξυπηρέτηση εξοικονόμησης της ενέργειας και συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία ανακύκλωσης των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων γυαλιού και χαρτιού.

Διαβάστε περισσότερα για την ARISTON GLASS

Συνέχισε την Ανάγνωση...
Οδηγίες Μετάβασης αναφορικά με το αναθεωρημένο Πρότυπο "ISO 22000:2018"

Οδηγίες Μετάβασης αναφορικά με το αναθεωρημένο Πρότυπο "ISO 22000:2018"

ISO 22000:2018 - Οδηγίες μετάβασης

Το Πρότυπο “ISO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain” δημοσιεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στις 19.06.2018, σε συνέχεια της αναθεώρησης της πρώτης έκδοσής του, ISO 22000:2005. Η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 34/SC 17/WG8, μέλος της οποίας αποτελεί ο Τεχνικός Διευθυντής της BQC, κος Κατσιέρης Δημήτριος, μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Φόρουμ για τη Διαπίστευση (International Αccreditation Forum - IAF) τον Οκτώβριο 2017, προβλέπεται τριετής μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000:2018 από την ημερομηνία έκδοσής του. Με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Φόρουμ για τη Διαπίστευση (Ιnternational Αccreditation Forum - IAF) τον Οκτώβριο 2018, ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μετάβασης ορίστηκε η 29η Ιουνίου 2021.

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων με την πανδημία Covid-19, δόθηκε εξάμηνη παράταση στην λήξη ισχύος των πιστοποιητικών. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Προτεινόμενα βήματα για τη μετάβαση:

• Γνωρίστε το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του ISO 22000:2018. Το πρότυπο είναι διαθέσιμο για αγορά από τον Οργανισμό ISO (www.iso.org) και από τον ΕΛΟΤ (www.elot.gr). Αν εφαρμόζετε ήδη το ISO 22000:2005, θα πρέπει να εστιάσετε στις αλλαγές στις απαιτήσεις.

• Εξασφαλίστε ότι το σχετικό προσωπικό του Οργανισμού σας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταλαβαίνει τις απαιτήσεις και τις σημαντικές αλλαγές.

• Αναγνωρίστε τα κενά στο Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζετε με βάση τις νέες απαιτήσεις και καταστρώστε ένα σχέδιο υλοποίησης ενεργειών για την κάλυψή τους. Εφαρμόστε τις ενέργειες αυτές και αναθεωρήστε το Σύστημα Διαχείρισής σας, ώστε να καλύπτει τις νέες απαιτήσεις.

• Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των ανωτέρω ενεργειών μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων και προσδιορίστε αν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες.

Πώς μπορεί η BQC να υποστηρίξει την μετάβαση;

Η BQC μέσω μιας σειράς δράσεων μπορεί να σας υποστηρίξει ως εξής:

• Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ανοιχτά ή ενδο-επιχειρησιακά), όπου θα εκπαιδευτείτε με λεπτομέρεια στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης, στις αλλαγές σε σχέση με το ISO 22000:2005, την διαδικασία και τα βήματα μετάβασης.

• Επιθεωρήσεις μετάβασης στην νέα έκδοση.

Οι επιθεωρητές της BQC είναι άριστα εκπαιδευμένοι στις νέες απαιτήσεις και έτοιμοι να σας υποστηρίξουν στις ανάγκες σας. Διαβάστε περισσότερα για το: ISO 22000:2018 Επιθεωρητές/ Επικεφαλής Επιθεωρητές.

Συνέχισε την Ανάγνωση...
Η BQC διεξήγαγε επιτυχώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ISO 9001:2015 – Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας»

Η BQC διεξήγαγε επιτυχώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ISO 9001:2015 – Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας»

Διαθέτοντας υψηλή γνώση και μεγάλη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, η BQC διεξήγαγε με επιτυχία ένα ακόμα σεμινάριο αναφορικά με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015, στα γραφεία της στο Μαρούσι.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενδελεχής παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου, των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές, καθώς και των σημαντικότερων αλλαγών της νέας έκδοσης.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου εισηγητή της BQC, κ. Ιωάννη Καρβέλα, κάλυψε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σχετικά με το παρόν πρότυπο, δίνοντας πρακτική αξία στην κατάρτιση των συμμετεχόντων μέσα από ομαδικές, ατομικές και Role playing εργασίες, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και τη σαφέστερη κατανόηση του προτύπου.

Η BQC ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της εταιρείας μας, αλλά και για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διεξαγωγή του προγράμματος.

Διαβάστε Περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 9001:2015- Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Συνέχισε την Ανάγνωση...
Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012  Απαιτήσεις προτύπου - Εσωτερικοί επιθεωρητές  στην Κύπρο.

Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012 "Απαιτήσεις προτύπου - Εσωτερικοί επιθεωρητές" στην Κύπρο.

Η BQC συνεχίζοντας σταθερά να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα ακόμη Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κύπρο. Η εταιρεία Filkost Services Ltd Cyprus εμπιστεύτηκε την τεχνογνωσία της BQC για την εκπαίδευση του προσωπικού της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17020:2012 «Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης, Απαιτήσεις για τη Λειτουργία των Διαφόρων Τύπων Φορέων που Εκτελούν Ελέγχους».

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους, την επάρκειά τους ώστε να διενεργούν ελέγχους, καθώς και την αμεροληψία και την συνέπεια των δραστηριοτήτων ελέγχου. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του προγράμματος βασίστηκε σε λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του Προτύπου ISO/IEC 17020:2012 & ISO 19011:2011, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Λίγα λόγια για την Filkost Services Ltd Cyprus

Ιδρύθηκε το 1991 και έκτοτε έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει, προμηθεύσει και εγκαταστήσει το 70% και πλέον των αυτο-στήρικτων ή υποβασταζόμενων πύργων και ιστών για τις ανάγκες της Κύπρου. Υποστηρίζει, επίσης, Κυπριακές αλλά και εταιρείες του εξωτερικού σε θέματα τηλεπικοινωνιών, δίνοντας ευέλικτες λύσεις στη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων τους. Μερικοί από τους πελάτες της είναι: CYTA (Cyprus Telecommunication Authority), MTN (areeba), Army, Police, DMS (Department of Merchant Shipping), Ministry of Labour, Ministry of Transport, Ministry of Defence, Ericsson, Siemens, Alcatel, Trylon TSF Canada, TCI USA κ.λπ.

Διαβάστε Περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η BQC πραγματοποίησε Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 στην Νιγηρία

Η BQC πραγματοποίησε Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 στην Νιγηρία

Η BQC επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακόμα ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος. Στα πλαίσια κατάρτισης των στελεχών της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025:2017, η εταιρεία Midwal Engineering Services Limited, εμπιστεύθηκε την τεχνογνωσία της BQC για τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στις εγκαταστάσεις της στη Νιγηρία.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του προτύπου αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους, την επάρκειά τους ώστε να διενεργούν ελέγχους, καθώς και την αμεροληψία και την συνέπεια των δραστηριοτήτων ελέγχου. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του προγράμματος βασίστηκε σε λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του προτύπου ISO/IEC 17025:2017, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Λίγα λόγια για την Midwal Engineering

Η Midwal Engineering ιδρύθηκε στη Νιγηρία και προσφέρει υπηρεσίες δοκιμών εξατομικευμένες για κάθε επιχειρησιακή ανάγκη. Μετράει πάνω από 25 έτη εμπειρίας μαζί με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της που αποτελείται από ιδιαίτερα αφοσιωμένους μηχανικούς και τεχνικούς. Στη Midwal Engineering, είναι αντιληπτό ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι βασικά στοιχεία στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Η τεχνογνωσία της εκτείνεται πέρα από την απλή παροχή των αποτελεσμάτων των δοκιμών, καθότι μπορεί να προτείνει πιο αποτελεσματικές διεργασίες και εφαρμογές υλικών.

Διαβάστε περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 - Απαιτήσεις για την Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων