Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012  Απαιτήσεις προτύπου - Εσωτερικοί επιθεωρητές  στην Κύπρο.

Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012 "Απαιτήσεις προτύπου - Εσωτερικοί επιθεωρητές" στην Κύπρο.

Η BQC συνεχίζοντας σταθερά να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα ακόμη Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κύπρο. Η εταιρεία Filkost Services Ltd Cyprus εμπιστεύτηκε την τεχνογνωσία της BQC για την εκπαίδευση του προσωπικού της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17020:2012 «Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης, Απαιτήσεις για τη Λειτουργία των Διαφόρων Τύπων Φορέων που Εκτελούν Ελέγχους».

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους, την επάρκειά τους ώστε να διενεργούν ελέγχους, καθώς και την αμεροληψία και την συνέπεια των δραστηριοτήτων ελέγχου. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του προγράμματος βασίστηκε σε λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του Προτύπου ISO/IEC 17020:2012 & ISO 19011:2011, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Λίγα λόγια για την Filkost Services Ltd Cyprus

Ιδρύθηκε το 1991 και έκτοτε έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει, προμηθεύσει και εγκαταστήσει το 70% και πλέον των αυτο-στήρικτων ή υποβασταζόμενων πύργων και ιστών για τις ανάγκες της Κύπρου. Υποστηρίζει, επίσης, Κυπριακές αλλά και εταιρείες του εξωτερικού σε θέματα τηλεπικοινωνιών, δίνοντας ευέλικτες λύσεις στη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων τους. Μερικοί από τους πελάτες της είναι: CYTA (Cyprus Telecommunication Authority), MTN (areeba), Army, Police, DMS (Department of Merchant Shipping), Ministry of Labour, Ministry of Transport, Ministry of Defence, Ericsson, Siemens, Alcatel, Trylon TSF Canada, TCI USA κ.λπ.

Διαβάστε Περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η BQC πραγματοποίησε Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 στην Νιγηρία

Η BQC πραγματοποίησε Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 στην Νιγηρία

Η BQC επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακόμα ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος. Στα πλαίσια κατάρτισης των στελεχών της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025:2017, η εταιρεία Midwal Engineering Services Limited, εμπιστεύθηκε την τεχνογνωσία της BQC για τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στις εγκαταστάσεις της στη Νιγηρία.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του προτύπου αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους, την επάρκειά τους ώστε να διενεργούν ελέγχους, καθώς και την αμεροληψία και την συνέπεια των δραστηριοτήτων ελέγχου. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του προγράμματος βασίστηκε σε λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του προτύπου ISO/IEC 17025:2017, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Λίγα λόγια για την Midwal Engineering

Η Midwal Engineering ιδρύθηκε στη Νιγηρία και προσφέρει υπηρεσίες δοκιμών εξατομικευμένες για κάθε επιχειρησιακή ανάγκη. Μετράει πάνω από 25 έτη εμπειρίας μαζί με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της που αποτελείται από ιδιαίτερα αφοσιωμένους μηχανικούς και τεχνικούς. Στη Midwal Engineering, είναι αντιληπτό ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι βασικά στοιχεία στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Η τεχνογνωσία της εκτείνεται πέρα από την απλή παροχή των αποτελεσμάτων των δοκιμών, καθότι μπορεί να προτείνει πιο αποτελεσματικές διεργασίες και εφαρμογές υλικών.

Διαβάστε περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 - Απαιτήσεις για την Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

Η BQC πιστοποίησε την Dionyssomarble - Dionyssomarble S. A. σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

Η BQC πιστοποίησε την Dionyssomarble - Dionyssomarble S. A. σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

H BQC ανακοινώνει με υπερηφάνεια την πιστοποίηση της ηγετικής ελληνικής εταιρείας Dionyssomarble - Dionyssomarble S. A., σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Πεδίο δραστηριοποίησής της εταιρείας είναι η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρου και λοιπών διακοσμητικών πετρωμάτων.

Η εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Dionyssomarble - Dionyssomarble S. A., μας τιμά ιδιαιτέρως και υπογραμμίζει εμπράκτως την σταθερά ποιοτική παροχή των υπηρεσιών μας.

Λίγα λόγια για την η Dionyssomarble - Dionyssomarble S. A.

Η Α.Ε.Β.Ε. Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου - Πεντέλης ιδρύθηκε από τους αδελφούς Λεόντιο και Ιωάννη Αργυρούδη το 1949 με σκοπό την αξιοποίηση του κοιτάσματος λευκού μαρμάρου στο Διόνυσο Αττικής. Έκτοτε, εκτός από την εξόρυξη και εμπορία όγκων μαρμάρου, έχει αναπτύξει πολλές δραστηριότητες με καθετοποίηση της παραγωγής στο Διόνυσο και παραγωγή και άλλων συναφών οικοδομικών υλικών. Κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρου και λοιπών διακοσμητικών πετρωμάτων. Η εταιρεία με την ιστορική της διαδρομή έχει καταξιωθεί τόσο στην στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το όνομά της είναι συνυφασμένο με την φερεγγυότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια στους τομείς που δραστηριοποιείται. Μέριμνα για το περιβάλλον, τις αξίες και το όραμα στον κλάδο της υπόγειας εξόρυξης μαρμάρου.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.dionyssomarble.com/gr

Συνέχισε την Ανάγνωση...
Η ΤΕΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε. πιστοποιήθηκε από την ΒQC σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

Η ΤΕΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε. πιστοποιήθηκε από την ΒQC σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

H BQC ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την πιστοποίηση της εταιρείας ΤΕΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε. μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στον χώρο των ειδών μπάνιου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Η συνεργασία με την ΤΕΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε., μια εταιρεία με μακροχρόνια εμπειρία στην αγορά ειδών μπάνιου, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Λίγα λόγια για την ΤΕΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.

Η ΤΕΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε. ιδρύθηκε το 2012. Αποτελεί μέλος σύμπραξης με μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στον χώρο των ειδών μπάνιου, την TEMA – SIAMP Monaco που και αυτή με την σειρά της είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολύ γνωστού brand name. Η TEMA – SIAMP Monaco με 40 χρόνια παραγωγικής εμπειρίας εδραιώθηκε παρέχοντας υπηρεσίες marketing και after – sales στους πελάτες της. Η ΤΕΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε. έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και βασικό της αντικείμενο, είναι το χονδρικό εμπόριο σε ολοκληρωμένες λύσεις ειδών μπάνιου. Είναι επίσημος αντιπρόσωπος και προμηθευτής προϊόντων, των παρακάτω οίκων εξωτερικού: ΤΕΜΑ SIAMP MONACO, CREAVIT, CORONA, PERA SERAMIK.

Διαβάστε περισσότερα για την ΤΕΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.

Συνέχισε την Ανάγνωση...
Η BQC πιστοποίησε την ΑΣΤΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. – Apolis Café, Lounge & Beat

Η BQC πιστοποίησε την ΑΣΤΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. – Apolis Café, Lounge & Beat

H BQC ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την πιστοποίηση του Café-Bar & εστιατορίου Apolis, ένα από τα πιο γνωστά «στέκια» στην Δ. Αθήνα αλλά και στην ευρύτερη Αττική βάσει των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005.

Η συνεργασία με την ΑΣΤΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. – Apolis Café, Lounge & Beat, μιας εταιρείας με 26 έτη εμπειρίας στον τομέα της εστίασης και της διασκέδασης, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Λίγα λόγια για την ΑΣΤΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. – Apolis Café, Lounge & Beat

Το Apolis cafe είναι η καλαίσθητη επιλογή για να απολαύσετε ώρες χαλάρωσης με την πανοραμική θέα της Αθήνας. Λειτουργεί από τις 9.00 π. μ. μέχρι πολύ αργά το βράδυ & κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Μπορείτε να απολαύσετε καφέ, γλυκά, ποτά & πιάτα Ιταλικής κουζίνας υπό τους ήχους lounge και mainstream μουσικής. Επίσης, είναι κατάλληλο και για επαγγελματικά ραντεβού.

Διαβάστε περισσότερα για την ΑΣΤΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. – Apolis Café, Lounge & Beat

Συνέχισε την Ανάγνωση...
Η BQC πιστοποίησε την COBART CHEMICALS BARBOUNAKIS - K. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η BQC πιστοποίησε την COBART CHEMICALS BARBOUNAKIS - K. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

H BQC ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την πιστοποίηση της εταιρείας COBART CHEMICALS BARBOUNAKIS - K. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο των χημικών απορρυπαντικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Η συνεργασία με την COBART CHEMICALS BARBOUNAKIS - K. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μιας εταιρείας με έτη εξειδίκευσης στον τομέα των χημικών προϊόντων καθαρισμού, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Λίγα λόγια για την COBART CHEMICALS BARBOUNAKIS

Η εταιρεία COBART CHEMICALS BARBOUNAKIS - K. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδρύθηκε το 1990 από τον Μπαρμπουνάκη Κωνσταντίνο. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ηλιούπολη, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπου βρίσκεται και η παραγωγική μονάδα της. Δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορία απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων καθαρισμού, κατάλληλων τόσο για επαγγελματική, όσο και για οικιακή χρήση. Μέσα στο πλαίσιο της δράσης της, ανήκει η κατ’ αποκλειστικότητα, εισαγωγή και πώληση επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και ποτηριών από την κορυφαία Ιταλική εταιρεία Fabar. Μερικοί από τους πελάτες που επιλέγουν την COBART CHEMICALS BARBOUNAKIS - K. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της είναι: η Βουλή των Ελλήνων, το Πολεμικό Ναυτικό, ο ΟΠΑΠ, η ΕΥΔΑΠ και ξενοδοχεία Μεγάλη Βρετάνια και Χίλτον Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα για την COBART CHEMICALS BARBOUNAKIS

Συνέχισε την Ανάγνωση...