Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος

Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EDP)

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται μεταξύ άλλων σε παραγωγούς:

  • Δομικών προϊόντων
  • Τροφίμων και ποτών
  • Χημικών και ανακυκλωμένων προϊόντων
  • Χαρτιού
  • Πλαστικών
  • Υφασμάτων κ.α.

Τι είναι το ISO 14025

Το ISO 14025 είναι το πρότυπο που παρέχει τις οδηγίες για την ανάπτυξη και τη χρήση των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων (EPDs).

Σύμφωνα με το ISO 14025, το EPD είναι ένα έγγραφο που επικοινωνεί με διαφανή και επαληθεύσιμο τρόπο πληροφορίες για την περιβαλλοντική επίδραση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε όλο τον κύκλο ζωής του.

Το EPD περιλαμβάνει στοιχεία όσον αφορά την περιβαλλοντική απόδοση του προϊόντος σε ζητήματα όπως εκπομπές αερίου θερμοκηπίων, κατανάλωση ενέργειας, χρήση ύδατος, και παραγωγή αποβλήτων.

Το ISO 14025 ορίζει το EPD ως «τύπου ΙΙΙ περιβαλλοντική δήλωση που ποσοτικοποιεί τις περιβαλλοντικές πληροφορίες για τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ώστε να επιτρέπονται συγκρίσεις μεταξύ των προϊόντων που εκπληρώνουν την ίδια λειτουργία.»

Με άλλα λόγια, ένα EPD είναι ένας τυποποιημένος τρόπος να παρουσιάζονται περιβαλλοντικές πληροφορίες για ένα προϊόν με τέτοιο τρόπο ώστε επιτρέπει στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, και άλλους συμμέτοχους για να λάβει τις ενημερωμένες αποφάσεις για την περιβαλλοντική επίδραση των επιλογών τους.

Για να λάβετε την πιστοποίηση EPD από το The International EPD System, θα πρέπει ενδεικτικά να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται κατωτέρω:

Αναπτύξτε το EPD σας: Δημιουργήστε την αναφορά EPD σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς συστήματος EPD, το οποίο περιλαμβάνει την εκτίμηση του κύκλου ζωής (LCA) του προϊόντος σας και την προετοιμασία της τεκμηρίωσης EPD σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες κατηγορίας προϊόντων (PCR) και το πρότυπο ISO 14025.

Κάντε αίτηση στη BQC: Το The International EPD System δεν εκτελεί τις επαληθεύσεις άμεσα, αλλά έχουν μέσω ενός δικτύου εγκεκριμένων οργανισμών επαλήθευσης και των μεμονωμένων επαληθευτών που μπορούν να υλοποιήσουν τη διαδικασία επαλήθευσης. Οι επαληθευτές της BQC, μπορούν να σας καθοδηγήσουν καθόλη τη διάρκεια μέχρι την επαλήθευση του EPD.

Υποβάλετε το EPD σας για επαλήθευση: Υποβάλετε την τεκμηρίωση EPD σας, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης EPD και των υποστηρικτικών δεδομένων. Η BQC θα αξιολογήσει τα δεδομένα EPD, τη μεθοδολογία, και την τεκμηρίωση για να εξασφαλίσει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του The International EPD System.

Επίλυση ευρημάτων επαλήθευσης : Εάν η BQC εντοπίσει οποιεσδήποτε αποκλίσεις ή ζητήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης, μπορεί να απαιτηθούν ενέργειες με παροχή πρόσθετων πληροφοριών, διευκρινίσεων, ή διορθώσεων στην τεκμηρίωση EPD.

Λήψη έκθεσης επαλήθευσης: Μόλις η διαδικασία επαλήθευσης ολοκληρωθεί, η BQC θα εκδώσει μια έκθεση επαλήθευσης, η οποία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το EPD είναι σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις EPD ή προβαίνει στις συστάσεις για τη βελτίωση.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο Πιστοποίησης ISO 14025 έρχεται σε επαφή με την BQC, και αφού ενημερωθεί από κάποιον υπεύθυνο, συμπληρώνει και αποστέλλει την αίτηση πιστοποίησης με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με fax στο 2112213726

Η BQC είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και τα Πιστοποιητικά που εκδίδει είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Οι επιθεωρητές της BQC αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηματικό συνεργάτη ώστε να επιτυγχάνονται επιθεωρήσεις με μεγάλη εξειδίκευση, αναλυτικά αποτελέσματα και Υψηλή προστιθέμενη Αξία για κάθε επιχείρηση.

 

Τα οφέλη που προσφέρει

Ένα EPD μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να παρουσιάσει τη δέσμευση αειφορίας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, οι οποίες μπορούν να είναι σημαντικές για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει έναν οργανισμό να διαφοροποιήσει τα προϊόντα από εκείνα των ανταγωνιστών με την παροχή μιας σαφούς και διαφανούς εκτίμησης της περιβαλλοντικής απόδοσής τους.

Ένα EPD μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για την περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων ενός οργανισμού.
Η διαδικασία δημιουργίας ενός EPD απαιτεί μια λεπτομερή ανάλυση του κύκλου ζωής του προϊόντος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να προσδιορίσει τις περιοχές όπου μπορεί να μειωθεί η περιβαλλοντική επίδραση και να βελτιωθεί η αειφορία του προϊόντος.

Ένα EPD μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και πολιτικές, δεδομένου ότι παρέχει επαληθεύσιμες και τυποποιημένες πληροφορίες για την περιβαλλοντική επίδραση των προϊόντων του.

Προτεινόμενοι Συνδυασμοί ISO
ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποίηση

ISO 9001:2015

Σύστημα

Διαχείρισης Ποιότητας

Το ISO 9001 είναι από τα πλέον διαδεδομένα Διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Περισσότερα για τo ISO 14001

Πιστοποίηση

ISO 14001:2015

Σύστημα

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ISO 14001 είναι το πιο ευρέως αναγνωρισμένο πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Περισσότερα για το ISO 45001

Πιστοποίηση

ISO 45001:18

Σύστημα Διαχείρισης

της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Το ISO 45001:2018 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!