Πιστοποίηση CEPA EN 16636

Πιστοποίηση CEPA (ΕΝ 16636)

Το ΕΝ 16636 είναι ένα εξειδικευμένο, πιστοποιήσιμο ευρωπαϊκό πρότυπο που δημιουργήθηκε από τη Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Φορέων Διαχείρισης Παρασίτων CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2015. Καθορίζει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες, που πρέπει να πληρούνται, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών και μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως τα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Σε ποιους απευθύνεται

Aφορά όλες τις επιχειρήσεις Απεντομώσεων και Μυοκτονιών, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην προστασία των καλλιεργειών και στον τακτικό καθαρισμό και την απολύμανση, που αποτελούν αντικείμενο των συνήθων συμβάσεων για υπηρεσίες καθαριότητας.

Τα οφέλη που προσφέρει

Στόχος κάθε δραστηριότητας διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών είναι η αποτελεσματική και οικονομική μείωση ή εξάλειψη μιας τοπικής αποικίας επιβλαβών οργανισμών.

Η εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 16636:

 • Αποδεικνύει τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).
 • Ενισχύει την φήμη και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην τοπική και διεθνή αγορά.
 • Αποδεικνύει ότι η επιχείρηση διαθέτει την επάρκεια και την απαραίτητη τεχνογνωσία στο χώρο που δραστηριοποιείται.
 • Αποδεικνύει την ανάπτυξη και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που αφορούν στην ατομική και δημόσια υγεία, αλλά και τις πιθανές απειλές για τα ζώα και το φυσικό περιβάλλον.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ΕΝ 16636 έρχεται σε επαφή με την BQC, και αφού ενημερωθεί από κάποιον υπεύθυνο, συμπληρώνει και αποστέλλει την αίτηση πιστοποίησης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ορίζεται  ο Επιθεωρητής που θα πραγματοποιήσει την επιθεώρηση, η οποία γίνεται με επιτόπια επίσκεψη. Κατόπιν επιτυχούς επιθεώρησης εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο έχει τριετή διάρκεια και υποστηρίζεται με μία ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης, 18-24 μήνες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επιθεώρησης Πιστοποίησης. Μετά το πέρας των τριών ετών το Πιστοποιητικό επανεκδίδεται κατόπιν επιθεώρησης επαναπιστοποίησης. 

Περιοχή εφαρμογής

Προστασία ξυλείας και άλλων υλικών (περιλαμβανομένων των κτηρίων και του ελέγχου των πτηνών)

 • κατασκευαστική ξυλεία ή άλλο υλικό.
 • ανάγκη προληπτικού ή διορθωτικού ελέγχου της ξυλείας ή των άλλων υλικών.

Εξαίρεση:

 • η διατήρηση βιομηχανικού μεταποιημένου ξύλου ή άλλου υλικού (εμποτισμός ελεγχόμενης διεργασίας).
 • προληπτικά μέτρα κατά ανόργανων υλικών, όπως και κατά φυσικών/μηχανικών κτηριακών/υλικών επιδράσεων.

Προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων

 • φυτά και φυτικά προϊόντα, σημεία αποθήκευσής τους, διατάξεις μεταφοράς τους και εγκαταστάσεις απλής επεξεργασίας τους.
 • παρασιτική προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς φυτών και αποθηκευμένων προϊόντων.

Εξαίρεση:

 • φυτά σε αγρούς και δασικά φυτά.

Προστασία της υγείας ανθρώπων, κατοικίδιων ζώων και του ζωικού κεφαλαίου με διαχείριση επιβλαβών οργανισμών

Εξαίρεση:

 • φυσικά καταφύγια

Προστασία της υγείας ανθρώπων, κατοικίδιων ζώων και του ζωικού κεφαλαίου με απολύμανση

 • απαιτούμενη απολύμανση χώρων, επιφανειών, κ.λπ. που σχετίζονται με ένα μέτρο διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών
 • εφαρμογή βιοκτόνων της Κύριας Ομάδας 1, η οποία απαιτεί ειδική τεχνογνωσία

Εξαίρεση:

 • απολύμανση πόσιμου νερού, κολυμβητηρίων κ.λπ
 • προσωπική υγιεινή

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Ο Φορέας Πιστοποίησης BQC είναι επίσημα αναγνωρισμένος Φορέας, από την Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Φορέων Διαχείρισης Παρασίτων CEPA και συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στον χώρο της πιστοποίησης. Οι επιθεωρητές της BQC αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηματικό συνεργάτη, ώστε να επιτυγχάνονται επιθεωρήσεις με αναλυτικά αποτελέσματα και υψηλή προστιθέμενη αξία για κάθε επιχείρηση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος