Πιστοποίηση Ekonav Pet Friendly

Πιστοποίηση «Ekonav Pet Friendly»

Η πιστοποίηση  Ekonav Pet Friendly οριοθετεί ένα πλαίσιο προδιαγραφών υψηλής ποιότητας σε υπηρεσίες και υποδομές, η εφαρμογή των οποίων καθιστά μία επιχείρηση, ένα μέσο μεταφοράς ή έναν χώρο αναψυχής, κατάλληλο για τη φιλοξενία κατοικίδιων.

Σκοπός είναι να λειτουργήσει ως ένα μέσο αναγνώρισης, διάκρισης και προώθησης των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν επενδύσει σε μία διαφοροποιημένη εμπειρία, με την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου σχεδιασμού και την προσφορά αναβαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών προς τους πελάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν μαζί με το κατοικίδιό τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Η πιστοποίηση  Ekonav Pet Friendly  είναι κατάλληλη για όλους τους οργανισμούς, επιχειρήσεις, μέσα μεταφοράς και χώρους αναψυχής ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα ή γεωγραφικής περιοχής.

Τα οφέλη που προσφέρει 

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος με σήμα «Ekonav Pet Friendly» μπορεί να αποφέρει αρκετά οφέλη, όπως:

  • Προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν και τους προορισμούς αναψυχής
  • Διαφοροποιημένη εμπειρία για τους πελάτες οι οποίοι ταξιδεύουν μαζί με το κατοικίδιό τους.
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η ουσιαστική επίδειξη ενδιαφέροντος προς τα ζώα συντροφιάς, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της επιχείρησης και να προσελκύσει και άλλους πελάτες
  • Συμβάλλει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με το σήμα  Ekonav Pet Friendly έρχεται σε επαφή με την BQC και συμπληρώνει και αποστέλλει την αίτηση πιστοποίησης.

Το πιστοποιητικό έχει τριετή διάρκεια που υποστηρίζεται με ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης. 

Μετά το πέρας των τριών ετών το Πιστοποιητικό επανεκδίδεται κατόπιν νέας αξιολόγησης.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Η BQC αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της EKONAV για τις εν λόγω πιστοποιήσεις και διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία να υποστηρίξει κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση/οργανισμό, βλέποντας τον σαν συνεργάτη και όχι μόνο σαν πελάτη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος