Πιστοποίηση προϊόντων για την Βραζιλία
Πιστοποίηση προϊόντων - Διαβατήριο για την αγορά της Βραζιλίας

Κατασκευαστές και προμηθευτές σε παγκόσμιο επίπεδο, που παράγουν συγκεκριμένα αγαθά, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υπάρχουσες νομοθετικές απαιτήσεις της Βραζιλίας και να ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα, πριν επιχειρήσουν να εισάγουν τα προϊόντα τους στην αγορά της χώρας. Αυτοί οι κανονισμοί και τα πρότυπα επιβάλλονται από το ινστιτούτο Inmetro, Οργανισμός διαπιστευμένος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου της Βραζιλίας, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα παραγόμενα προϊόντα δεν θα επιφέρουν καμία επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, στην ασφάλεια ή στο περιβάλλον.

Οι εταιρείες μπορούν να το επιτύχουν αυτό επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους στην ποιότητα και την ασφάλεια μέσω ενός τρίτου ελεγκτικού φορέα, ο οποίος θα τους καθοδηγήσει στην πιστοποίηση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Ποια προϊόντα απαιτούν πιστοποίηση

Κάποια από τα προϊόντα που χρειάζονται πιστοποίηση  Inmetro είναι:

  • Ιατρoτεχνολογικά Προϊόντα
  • Συσκευές Οικιακής & Συναφούς  χρήσης
  • Εξαρτήματα αυτοκινήτων
  • Εξοπλισμός εντοπισμού θέσης έκτακτης ανάγκης
  • Παιχνίδια και λοιπά προϊόντα που προορίζονται για χρήση από παιδιά
  • Προϊόντα φωτισμού τεχνολογίας LED

Σε ποιους απευθύνεται

Αν είστε εισαγωγέας ή κατασκευαστής των παραπάνω προϊόντων και επιθυμείτε να τα εισάγετε στην αγορά της Βραζιλίας, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που έχει επιβληθεί από το Ινστιτούτο Inmetro.

Οι υπηρεσίες της BQC

Η BQC είναι Διαπιστευμένος Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης που ειδικεύεται στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων/Υπηρεσιών σύμφωνα µε Διεθνή Πρότυπα και στη Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία, η εγκυρότητα και η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών που εκδίδει έχουν παγιώσει τη διεθνή της παρουσία.

H BQC μπορεί να καθοδηγήσει υπεύθυνα τις εταιρείες που σχεδιάζουν να εισάγουν τα προϊόντα τους στη Βραζιλιάνικη Αγορά, αξιολογώντας αρχικά αν τα προϊόντα τους εμπίπτουν στην υποχρέωση πιστοποίησης από το Ινστιτούτο Inmetro.

H BQC είναι σε θέση να στηρίξει οποιαδήποτε εταιρεία σχετικά με τους κανονισμούς του Inmetro, να τη βοηθήσει να αποκτήσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τα προϊόντα της, να της παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες της ώστε να πετύχει γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά της Βραζιλίας και να την υποστηρίξει στην εισαγωγή των προϊόντων της στην παγκόσμια αγορά.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος