Πιστοποίηση ISO 29993
ISO 29993 - Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Το ISO 29993 παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές που χρειάζεται ένας οργανισμός τόσο για τη διαχείριση του συστήματος ποιότητας, όσο και για τη διαχείριση των πόρων, του ρίσκου και των κινδύνων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ISO 29993 αφορά εκπαιδευτικούς οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευση, δηλαδή οποιαδήποτε οργανωμένη μορφή εκπαίδευσης που στοχεύει σε συγκεκριμένο ακροατήριο, αλλά δεν αποτελεί μέρος του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οργανισμοί όπως Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Φροντιστήρια Εκμάθησης Η/Υ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εκπαιδευτικά Κέντρα, Κολλέγια, Ωδεία, Σχολές Χορού, Σχολές Πολεμικών Τεχνών, κλπ. Επιπλέον, ως μη τυπική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται και η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Χαρακτηριστικό της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου σε εθνικό επίπεδο.

Τα οφέλη που προσφέρει 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση κατά ISO 29993 είναι πολλαπλά. Με την εφαρμογή των απαιτήσεων του Προτύπου βελτιώνεται συστηματικά η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθιερώνεται η διαφάνεια στις υπηρεσίες μάθησης, αυξάνεται η ανταγωνιστική ικανότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, αναπτύσσεται η μαθητοκεντρική εκπαίδευση, οι ανάγκες των εκπαιδευομένων αποκτούν κεντρικό ρόλο, βελτιώνεται η αξιολόγηση των υπηρεσιών και καθιερώνεται ο συνεχής έλεγχος των διαδικασιών μάθησης. Η εκπαίδευση συμβάλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη, για αυτό και το πρότυπο ISO 29993 αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό που εφαρμόζει τις αρχές του.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 29993 έρχεται σε επαφή με τη BQC και συμπληρώνει την αίτηση Πιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Τα Πιστοποιητικά που παρέχει η BQC είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από διεθνείς φορείς διαπίστευσης. Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!