Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης κατά του σχολικού εκφοβισμού (Anti-Bullying)
Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης κατά του σχολικού εκφοβισμού

H BQC, πρωτοπόρος ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης με παρουσία σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο, προχωρά στην επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης Anti-Bullying σύμφωνα με το μοναδικό πρότυπο/προδιαγραφή UNI/PdR 42:2018 που αναπτύχθηκε από ειδικούς επιστήμονες της Ιταλίας στο χώρο της ψυχολογίας, ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, τυποποίησης και διαπίστευσης.

Τι είναι;

Σύμφωνα με το πρότυπο, κάθε δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο θα πρέπει να ορίζει τις ενέργειες που σχεδιάζει να υλοποιήσει για την βελτίωση της πρόληψης και την καταπολέμηση των φαινομένων bullying. Το σχέδιο αυτό, θα υλοποιείται από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της σχολικής χρονιάς και θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μετρήσιμους στόχους, όπως: αριθμός και αποτέλεσμα παραπόνων/νομικών υποθέσεων που προωθούνται από τις οικογένειες των μαθητών εναντίον του σχολείου και των εργαζομένων σε αυτό για υποθέσεις εκφοβισμού, αριθμός θετικών αντιδράσεων στα ερωτηματολόγια κατά του εκφοβισμού, ποσοστό συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας κανονισμός κατά του σχολικού εκφοβισμού που θα παρουσιάζει τις απαγορευμένες συμπεριφορές καθώς και τις συνέπειες αυτών, και θα γίνεται συνεχώς συλλογή αναφορών σχετικά με αντίστοιχα περιστατικά. Είναι επιβεβλημένο να υπάρχει ένα ετήσιο πλάνο για την εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και να υπάρχουν περιοδικές σχεδιασμένες και μη-σχεδιασμένες επιθεωρήσεις ώστε να αναγνωρίζονται πιθανές κρίσιμες καταστάσεις και να παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης των δράσεων/ενεργειών του σχολείου.

Ποια τα Οφέλη;

Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα έχει πολλαπλά οφέλη στους ιδιωτικούς και δημόσιους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που θα επιλέξουν να το εφαρμόσουν, όπως μεταξύ άλλων:

  • Άμεση και μετρήσιμη μείωση των φαινομένων εκφοβισμού.
  • Απόδειξη της Δέσμευσης του Οργανισμού για την εφαρμογή και υλοποίηση μόνιμων δράσεων κατά του φαινομένου του εκφοβισμού.
  • Καλύτερη ψυχολογία των μαθητών και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους.
  • Ενδυνάμωση των σχέσεων μαθητών-Δασκάλων/Καθηγητών.
  • Προώθηση υγιών σχέσεων μεταξύ των μαθητών.
  • Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των γονέων και κηδεμόνων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
  • Ενίσχυση της πρόληψης φαινομένων εκφοβισμού μέσα από οργανωμένες δράσεις και σχέδια.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC;

Η πιστοποίηση από έναν ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης παρέχει την έξωθεν καλή και αντικειμενική μαρτυρία ότι το σχεδιασμένο σύστημα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου και ότι αυτό εφαρμόζεται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό.

Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές, εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένους επιστήμονες, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Οι επιθεωρητές της BQC αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν συνεργάτη ώστε να επιτυγχάνονται επιθεωρήσεις με μεγάλη εξειδίκευση, αναλυτικά αποτελέσματα και Υψηλή προστιθέμενη Αξία για κάθε επιχείρηση.