Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων και Συναφείς Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρακτική Εκπαίδευση στον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) της ΕΕ. Real Case Study Εναρμόνισης Οργανισμού

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Το σεμινάριο αυτό σκοπεύει να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους στις απαιτήσεις και προδιαγραφές του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR και στο πως μια επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του  εν λόγω Κανονισμού. Με το πέρας του σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν μία πραγματικά διδακτική εμπειρία της διαδικασίας εναρμόνισης και θα είναι σε θέση να την εφαρμόσουν σε έναν οργανισμό.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Στελέχη οργανισμών που ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση Εταιρικών Δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.), στα Στελέχη της Διοίκησης (Ανώτατα, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.
  • Συμβούλους επιχειρήσεων. 
  • και σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού οι οποίες αναλύονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Τι είναι ασφάλεια πληροφοριών
  • Νομικό πλαίσιο 
  • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) – Βασικές Αρχές
  • Εξελίξεις στον χώρο της Πιστοποίησης του Κανονισμού 2016/679
  • Ζητήματα Κυβερνοασφάλειας και IT Security
  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πολιτικών Εναρμόνισης 

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμεται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και κατ’ επέκταση των προτύπων. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!