Σήμα Ελληνικό Πρωϊνό
Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» απευθύνεται σε ελληνικά Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια-Διαμερίσματα και Camping.

Τα οφέλη που προσφέρει είναι

Πέρα από τη στήριξη του Ελληνικού Προϊόντος και της Ελληνικής Αγοράς, η εφαρμογή και πιστοποίηση του παρεχόμενου πρωινού του καταλύματος ως «Ελληνικού Πρωινού» αποτελεί σημαντικό εργαλείο προώθησης, αφού: 

  • Ενισχύει την ταυτότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος
  • Ενισχύει την ταυτότητα του τόπου και μιας ξεχωριστής εμπειρίας φιλοξενίας
  • Έλκει το τουριστικό κοινό που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την τοπική γαστρονομία και πολιτισμό της κάθε περιοχής
  • Δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους φιλοξενούμενους, αφού προϋποθέτει την συμμόρφωση των βασικών κανόνων υγιεινής όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πιστοποίηση για την παροχή «Ελληνικού Πρωινού» από το Ξ.Ε.Ε. αποτελεί βαθμολογούμενο προαιρετικό κριτήριο (250 μόρια για τα Ξενοδοχεία -κριτήριο 10.5- και τα Ε.Ε.Δ.Δ. -κριτήριο 47) για τη διαδικασία κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά και μπορεί να γίνει και παράλληλα με αυτήν.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Για την έκδοση του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» η επιχείρηση εγγράφεται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ξ.Ε.Ε, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα και επιλέγει τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης BQC που διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης. Η BQC  συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται τα υποχρεωτικά κριτήρια για τη χορήγηση του Σήματος και, εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης τήρηση των Προϋποθέσεων του σήματος «Ελληνικό Πρωινό», εκδίδει Βεβαίωση Συνδρομής των Προϋποθέσεων για το Κατάλυμα. Το Ξ.Ε.Ε. τέλος, εκδίδει τη Βεβαίωση Σήματος «Ελληνικό Πρωινό».  

Η χορήγηση του Σήματος Ελληνικό Πρωινό έχει διετή διάρκεια.

Συμπληρώστε την αίτηση Πιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

H BQC είναι εξουσιοδιοτημένος φορέας από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια ελέγχων για τη χορήγηση και διατήρηση του Σήματος "Ελληνικό Πρωινό" και είναι εγγεγραμμένος Φορέας Ελέγχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του σήματος "Ελληνικό Πρωινό" του Ξ.Ε.Ε. Η BQC έχει δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο έμπειρων επιθεωρητών που καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!